Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat– ekstra bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 30. maj kl. 17.00


Deltagere:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang, Casper Klinge, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen,
Jan Koldtoft


Beslutninger:

  1. Godkendelse af dagsorden – ok
  2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 16. maj 2023 – ok
  3. Valg af referent – Tina
  4. Erhvervsmægler kontakt, for at afsøge muligheder med foreningens erhvervslejemål
    Det er besluttet, at vi beder en erhvervsmægler vurderer lejemålet, for at finde pris, udlejningsmulighed for erhvervslejemålet osv.
  5. Evt. – intet

Orientering
Forhandlingsforløb vedr. købmandsbutik, samt opråb til naboforeningerne fra 2022 sendt som bilag.
Vi sender info ud om datoer for registrering af køretøjer i løbet af et par dage.
Der bliver opdelt efter havenummer, hvilke dage man kan henvende sig på kontoret, i løbet af juni
måned.
ex. have nummer 1 til 50 og 51-100 osv.