Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
  • Slider Image
Om HF Højvænge

Haveforeningen Højvænge blev anlagt i 1962 og har 282 havelodder

Foreningen ligger på adressen Ågerupvej 100, 2750 Ballerup.
Her ligger den midt i en klynge af 6 haveforeninger: Højvænge, Rønhøjgård, Tjørnebjerg, HestholmStuvehøjgård og Brøndgården. Højvænge er som foreningen medlem af Kolonihaveforbundet.

Foreningen består af hovedvejen Højvænge Allé og de mindre grusveje Krokusvej, Margueritevej, Gladiolusvej og Kronliljevej (se kort).

I midten af foreningen findes Kontoret, Selskabslokalet “Laden”, “Købmanden”, storskrald/containere og en legeplads.  Det er også her man finder foreningens opslagstavle hvor diverse opslag sættes op. Det kan fx være salgsopslag for kolonihaver, salg af møbler eller udbud af relevant arbejde.

Foreningens bestyrelse er for tiden sammensat således:

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelse:

Jens-Christian Mackeprang (formand)
Jesper Jespersen (Kasserer)
Rikke Saini Lefevre (medlem)
Casper Klinge (medlem)
Sonny Bjørklund (medlem)
Kaj Hammergren (Suppleant)
Åsmund Boye Kverneland (Suppleant)
Tine Nielsen (Suppleant)