Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Udlevering af nøglebrikker

Nu er tiden kommet til at I kan hente jeres nøglebrik til vores nye affaldsplads.Det vil blive sådan, at man kan møde op i Laden, i hold -og få udleveret sin brik.I første omgang er der 1 brik pr havelod, som automatisk bliver opkrævet sammen med havelejen.Nøglebrikkerne koster 200,00 kroner. Lørdag d. 25/3.Hold 1: Have […]

Læs mere

Forslag til GF 2023

Rettelse i fremsendt forslag til brug for GF 2023.Forslag 7: Indsendt af Helge Kastbjerg og Pernille Rosengreen, have nr. 163. Forslag 7.1Vi foreslår, at der afsættes økonomi i budgettet til advokatbistand til inddrivelse af uberettiget udbetalte penge til tidligere bestyrelsesmedlemmer, vurderingspersoner og eventuelt andre. Forslag 7.2 Vi foreslår, at det opkrævede gebyr for udeblivelse fra […]

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: tirsdag den 31. januar 2023 kl. 17.00 Deltagere:Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang,Casper Klinge, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen, Beslutninger:1. Godkendelse af dagsorden – godkendt2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. december 2022 – godkendt3. Valg af referent – J-C4. Etablering af haveaffalds plads . – Der blev indhentet 3 tilbud fra tømrerfirmaer, […]

Læs mere

Sprængte vandrør

Vandrør som er sprunget. Vi har i dag ekstraordinært aflæst alle vandmålere, vores kasserer og Rene Wilton harbrugt mange timer på dette akutte problem.Det er uforståeligt, at nogen stadig ikke lukker for vandet til deres haver når havesæsonener slut.Det er dyrt, og de dummeste penge at betale.1m3 vand koster 57 kroner, og når vandværket ringer […]

Læs mere

Handicapparkering i Højvænge

Handicapparkering i Højvænge Vi har modtaget de nye parkeringskort fra Q-Park, som er gældende fra 1. januar 2023.Hvis du i 2022 har haft tilladelse til at parkere på handicap parkeringspladserne, og dugerne vil have en ny tilladelse gældende for 2023, skal du kontakte bestyrelsen påmail@hojvange.dk .Der skal fremsende et gyldigt handicapkort, for at vi kan […]

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 6/12 2022

Referat – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: tirsdag den 6. december 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangRikke Saini LefevreCasper KlingeSonny Bjørklund Beslutninger:1. Godkendelse af dagsorden – godkendt2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 8. november 2022 – godkendt3. Valg af referent – Rikke4. Planlægning af aktiviteter 2023, aktivitetskalender.Datoer fastsat, og der er plads til afholdelse af en foreningsfest […]

Læs mere

Hjertestarter i Højvænge virker ikke

Hjertestarter i Højvænge virker ikke. Vi har været i kontakt med Tryg Fonden, som står for information om, hvor hjertestartereer ophængt i Danmark.Vores hjertestarter er ophængt i et skab ved indgangen til Laden.Den er desværre ikke serviceret, deadline for udskiftning af batteri og service var i efteråret2020.Vi har derfor ville bestille service, så den virker […]

Læs mere