Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Nye betalingsdatoer

Vi ændrer dato for kvartalsbetalingerne i 2023, så betalinger af haveleje mm. følger kvartalet, og dermed også regnskabsåret – som er fra 1/1 til 31/12. kvartal betaling er den 1. januar kvartal betaling er den 1. april kvartal betaling er den 1. august kvartal betaling er den 1. oktober. Der er ikke planlagt havelejestigninger, denne […]

Læs mere

Indfrielse af kloaklån 2022

Det kan godt betale sig, at indfri det skyldige beløb på dit kloaklån.Lånet er et fælleslån, hvor du ikke kan fratrække renteudgifter på din private selvangivelse.Hvis du gennem din egen bank har mulighed for at låne beløbet – eller selv har pengene,så giver det rigtig god mening, at betale lånet ud. Restgælden for den enkelte […]

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 28. juni 2022

Referat – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 28. juni 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangCasper KlingeSonny BjørklundTina Merethe Nielsen Beslutninger: Godkendelse af dagsordenGodkendt Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 19.maj 2022’Godkendt Valg af referentJ-C valgt som referent Pligtarbejde planlægning.Casper og Sonny har ansvaret for planlægning af arbejdet.De indkalder sjakformænd senest 1. august til møde for planlægning af kommende […]

Læs mere

Bilag 1: Udtalelse fra revisor

Udtalelse vedr. regnskab for Sommerbyen Højvænge CVR. 27901292 Bestyrelsen har bedt mig komme med min vurdering om regnskaberne 2019-2020 og 2021, som på foreningens ordinære GF den 20. marts 2022 ikke blev godkendt.Det er et omfattende og for foreningen et bekosteligt arbejde, at gennemgå 3 årsregnskaber med revisorpåtegning.Jeg har derfor anbefalet bestyrelsen at se på […]

Læs mere

Notat fra ny Bestyrelsen til GF 14.juni 2022

I vores forening udbetaler vi ca. 67.000 kroner årligt i honorar til voresbestyrelsesmedlemmer, hvilket er besluttet på vores generalforsamling.Bestyrelse har derudover uddelt kørselsgodtgørelse, for rundt regnet 40.000 kroner omåret blandt bestyrelsesmedlemmerne, som om det var en gavebod,Der foreligger ikke kørselsregnskab for én kørt km., af de udbetalte penge.Omkostningerne til bestyrelseshonorarer har derfor været på mere […]

Læs mere