Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Meget kan man sige om Sommerbyen Højvænge, men kedelig er den ikke.

2023 startede med en stor storm-skade på Ladens bygning.
I selskabslokalet havde vi en vandskade, som følge af manglende vedligeholdelse af taget.
Inddækning omkring venlationsanlægget på taget var gennemtæret, hvilket medførte reparationsomkostninger på mere end 270.000 kroner.
Forsikringsselskabet var ikke overbevist om deres erstatningsansvar, men de gav sig efter nogle møder, og dækkede heldigvis noget af skaden.
Gulvet har vi selv betalt.

Købmandsbygningen har i sommeren 2023 fået repareret den ene halvdel af taget over butikken, vandet rent ud sagt fossede ned i butikslokalet.
Den anden halvdel af taget over butikken, har vi i vinter måttet reparere, fordi der igen kom vand ned i butikslokalet.
Alt træværk ved købmandsbutikken var pilråddent på udearealet, og er derfor også blevet udskiftet i år.
Vi kommer til, at fortsætte renovering løbende, af købmandsbygningen de næste år.

Den manglende lejekontrakt på købmandsbutikken, skabte os mange problemer.
Hverken købmand eller forening havde en kopi liggende, og vores bestyrelsen havde
overtaget en gammel sag, hvor der ikke lå informationer fra tidligere bestyrelse.
Sagen havde stået på i 5-6 år, og foreningen har brugt rigtig mange penge på tidligere advokats håndtering af sagen uden resultat.
Vi forsøgte, at få en ny lejekontrakt på plads med købmanden, men der kom nogle krav, som Vi på foreningens vegne ikke kunne acceptere, hvilket fik vores købmand til at opsige lejemålet pr. 1. november 2023.

Bestyrelsen fik derfor lokalet vurderet af en lokal butiks ejendomsmægler.
Vurderingen viste os, at de 510 kvm. kunne indbringe 15.000 kroner om måneden.
Foreningen fik i øvrigt 3 uopfordrede henvendelser, som gerne ville leje lokalet/bygningen.
Det viste sig, at købmanden havde originalkontrakten gemt, og han fremsendte en kopi til os. Det var så en forpagtningsaftale, og ikke en lejekontrakt, foreningen modtog.
I forpagtningsaftalen er det aftalt, at købmanden har den indvendige vedligeholdelse, og foreningen har alt udvendig vedligeholdelse på bygningen.
Lejen burde have været reguleret hvert år, men af uvisse årsager, er huslejen ikke blevet reguleret, de foregående 19 år.
Købmanden kontaktede mig i sensommeren, for at meddele, at han gerne ville trække sin opsigelse tilbage, og vi blev enige om en regulering af lejen pr. 1. oktober 2023, til halv pris 7.500,00 kroner plus forbrug.
Vi valgte, at indgå denne aftale, fordi Købmanden betyder meget for mange medlemmer i foreningen.
Købmanden renoverer selv butikken indvendig i denne tid, og det ser ud til, at vi ender med en købmandsbutik, som er bedre vedligeholdt, både ind og udvendigt.

Jeg synes det er positivt, at vi i 2024 har en købmandsbutik i vores forening, og jeg håber rigtig mange vil støtte op om Abdol.

Konflikter og fløjkrige

Det er lykkes, at skabe nogenlunde fred og ro i foreningen.
Vi prøver, men vi har måttet erkende, at det er naivt at tro, at vi som bestyrelse kan gøre alle glade.
I forhold til forrige år, er stemningen blevet meget bedre 🙂
FaceBook gruppen henviser til foreningens mail, hvis nogen har brug for kontakt Dl
bestyrelsen.
Sagsbehandling på facebook, med dumsmarte bemærkninger, fungerer ikke.
Vi gør meget for, at svarer på mail hurtigt, oftest samme dag, eller inden for 1-2 dage.

Grønne områder og fællesarealer

Bestyrelsen opreLede et grønt udvalg sidste sommer, som fremsætter forslag på denne GF.
Der er afholdt 3 møder i Laden med ca. 15 deltagere, og alle i foreningen har været inviteret.
Det grønne udvalg, har på møderne behandlet 3 områder:

  1. Stangskov af selvsåede træer
  2. Oprettelse af kvashegn
  3. Etablering af blomstereng

Vi har medlemmer, som har viden og erfaring på området, og som gerne deler den med os, og det har været en stor hjælp.
Udvalget er bestemt ikke 100% enige, og der har været en heftig debat på vores møder, især over stangskoven, som vi har på vores områder.
Nogen vil fælde alt, andre intet, og så har vi dem som er generet af absolut intet lys i deres haver.

Bestyrelsen har gennem Ballerup Kommunes Naturvejleder, fået kontakt til et professionelt skovrydningsfirma, som anbefalede os, at få fjernet alle selvsåede træer, så vores store træer får lys og luft.
Det koster ca. 250.000 kroner, plus moms, men bliver reduceret til 77.000 plus moms, fordi de køber tømret, og omdanner det Dl træflis som kraftvarmeværker kan bruge.
Ballerup Kommune benytter sig af samme metode.
Måske er det for omfattende et indgreb, og udvalget har stillet forslag på denne GF, som vi håber fører til en god debat, om hvilken vej vi skal vælge i fremtiden.

Stier, haver og ”eget stykke”

Vi har en sur opgave som bestyrelse, at kontrollere om vores stier er renset for ukrudt, og hækkene er klippet.
Til det brug, har vi de redskaber generalforsamlingen har besluttet, påtale og derefter bod.
Sidste år gennemgik vi stierne, om hækken var klippet, og der var fjernet ukrudt ud til midten af stien.
Rigtig mange passer deres stier og hække, men vi mangler stadig en del medlemmer, som intet gør.

Det er ikke en rar bestyrelsesopgave, at gå rundt i foreningen som ”kontrollant”, men hvis ingen gør det, ender vores forening med at se rigtig skidt ud.
Det er ikke ok, at der er elefantgræs og ukrudt ud til midten af vejen.
Vi har derfor fremsat forslag til behandling på denne GF, at bod for ikke passet have, hæves Dl 1.000 kroner.

Affaldssortering

Den nye affaldsplads er åben hver dag i 14 timer, og vores medlemmer er generelt gode til at sortere deres skrald.
Det nye låsesystem fungerer fint, og vi har meget bedre adgangsforhold end tidligere.
Pladsen får sat overvågning op, så vi har bedre kontrol med området, fordi der til tider stilles affald, som foreningen ikke kan håndterer.
Den seneste måned, har vi fået en elektrisk massagestol, og 3 gamle toiletter, som burde havde afleveret på genbrugspladsen.
Det skal vi have stoppet, så ikke Jan Koldtoft mister gejsten.

Især den grønne affaldsplads, har været utrolig populær.
Til tider også for meget, hvilket fik os til at begrænse mulighed for aflæsning fra trailere, og som henvises til den kommunale affaldsplads 2 km. væk.
Selv beboer fra nabohaveforeningen er vilde med den, og vi har måttet takke nej tak til deres haveaffald.
Vi betaler 2.800 kroner for afhentning, når Ballerup Kommune grabber affald op.
Vi har etableret en rampe, hvorfra man skal aflevere sit grønne haveaffald.
Har nogen brug for hjælp dertil, kan man søndag mellem 10 og 12, få hjælp af en frivillig på pladsen.

Bunden på grøntpladsen er blevet støbt i beton, så der kan grabbes ordentligt op,
efter krav fra Kommunen.

Aktiviteter

Sidste sæson afholdt vi mange arrangementer, hvilket 2024 også kommer til, at bærepræg af.

Vi har langt bedre faciliteter, end alle de andre foreninger i området. Sonny Bjørklund har fået ansvaret for lokalerne, og der er sket rigtig mange godeforbedringer.

Laden er medlemmernes, og vi er åbne over for udlån af lokalerne til medlemsaktiviteter. Vil man bruge lokalerne eller pladsen, så skal de henvende sig til Sonny.

Det som er kommet på 2024 aktivitetskalenderen, og som vi kan nævne er.

KREA gruppen, som afholdes en gang om måneden, hvor alle kan deltage, med
deres kreative hobby, eller bare sætte sig og få en sludder med sine naboer.

Bankospillet ”velkommen tilbage spillet” afholdes i foråret, og ”tak for denne gang
spillet” i sensommeren.
Kaj, som er vores kredsbestyrelsesmedlem, står for arrangementet.


Sidste forår startede vi vores fredagscafé – Café Sommerbyen.
Det var et meget stort arbejde for bestyrelsesmedlemmerne, at afholde den første café-dag i april sidste år.

Heldigvis viste det sig, at flere af vores medlemmer gerne ville hjælpe med frivilligt arbejde, og støtte op om Caféen, hvilket var en stor hjælp de efterfølgende 5 cafédage.
Vi havde nogle velbesøgte arrangementer, hvor vi fik afprøvet køkkenfaciliteterne og fik mange frivillige medlemmer med på vores café dage 🙂
Caféen er altid sidste fredag i måneden, og vi håber endnu flere af vores medlemmer støtter op og deltager i 2024.
Caféen er for vores medlemmer, deres familie og venner, og de omkringliggende haveforeninger.

Vi vil slutte med, at takke alle de frivillige mennesker vi har i vores forening.
Det er en fornøjelse, at se vores forening er blevet aktiv.
Hvis ikke vi havde medlemmer, som gav en hjælpende hånd, ville vores muligheder være meget begrænsede.

Det er ikke så svært at være formand, når man har gode ildsjæle omkring sig.

Tak for ordet.