Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Udlejning
Hvad koster det at leje laden?

Leje
For medlemmer: 2500,-/dag
For ikke-medlemmer: 3000,-/dag

Depositum
Depositum: 1000,-/dag

Leje Periode
Lejeperioden starter mellem kl 9 og 12 på lejedagen og slutter næste dag mellem kl 9 og 12.
Dette giver fleksibilitet til at lejer og udlejer lettere kan aftale nøgleoverdragelse m.m.

Bemærk:

  • Starttidspunkt for leje kan ikke garanteres. Det skal aftales.
  • Nøgleoverdragelse skal aftales i god tid.
  • Leje er kun muligt i Højvænges sæson.
Hvem kontakter jeg for leje af Laden
Hvem kan leje Laden og hvornår?

Hvem?
Både medlemmer og ikke-medlemmer over 18 år kan leje laden.
Dog har HF Højvænge ret til at afvise et ønske om leje hvis der er velbegrundet mistanke om at lejeren ikke vil kunne overholde lejebetingelserne.

Hvornår?
Laden kan lejes i haveforeningens sæson (primo april – ultimo september)

Hvor lang tid i forvejen?
Alt afhængigt af om laden lejes af medlemmer, ikke-medlemmer, Foreningens udvalg eller bestyrelse åbnes bookingen op på forskellige tidspunkter.
Bestyrelse/udvalg: 2 år før lejedag
medlemmer:  1 år før lejedag
ikke-medlemmer: 6 måneder før lejedag