Vurdering/Køb/Salg
Hvornår foregår vurdering?

Vurdering foregår efter aftale. Dog altid onsdag eftermiddag.

Hvor slår jeg min have op til salg?

Når din have skal sælges er det dit eget ansvar at finde købere.

Vi anbefaler at du anvender:

Kan man blive skrevet op på venteliste?

Der findes ikke en venteliste.

 

Det er op til haveejeren hvem de ønsker at sælge til. HF Højvænge følger i den sammenhæng retningslinjer for vurdering fra Kolonihaveforbundet. Den maksimale salgspris indenfor disse rammer må ikke overstiges ved overdragelse.

Søg på dba.dk eller tag gerne forbi vores opslagstavle ved købmanden/Laden på Højvænge Allé. Det er de to typiske steder vores medlemmer sætter deres hus til salg.