Vurdering/Køb/Salg
Hvornår foregår vurdering?

Vurdering foregår efter aftale. Dog altid onsdag eftermiddag.

Hvor slår jeg min have op til salg?

Når din have skal sælges er det dit eget ansvar at finde købere.

Vi anbefaler at du anvender:

Kan man blive skrevet op på venteliste?

Der findes ikke en venteliste pt.

Der arbejder på at indføre et ventelistesystem og på at igangsætte dette på en fair måde så alle får lige mulighed for at blive skrevet op.

Indtil dette er iværksat sælges haver således:

Det er op til haveejeren hvem de ønsker at sælge til. HF Højvænge følger i den sammenhæng retningslinjer for vurdering fra Kolonihaveforbundet. Den maksimale salgspris indenfor disse rammer må ikke overstiges ved overdragelse.

Søg på dba.dk eller tag gerne forbi vores opslagstavle ved købmanden/Laden på Højvænge Allé. Det er de to typiske steder vores medlemmer sætter deres hus til salg.

Hvilke regler vurderes huse efter?

Da HF Højvænge er medlem af Kolonihaveforbundet er handlerne bundet til særlige regler og takster.

Alt det kan du læse om her:
http://kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/juridiske-forhold/