Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Vurdering/Køb/Salg
Salg af kolonihavehus, hvordan?

Skal du sælge din kolonihave?

Her kan du læse Kolonihaveforbundets ”Vejledning om køb og salg af kolonihavehus”.

Et kolonihavehus kan kun sælges efter, at det har været vurderet (indenfor det seneste år). En vurdering gælder altså i 12 måneder. Omkostninger til vurdering udgør kr. 2.500,00 og betales af sælger i forbindelse med vurderingen.

Her kan du læse Kolonihaveforbundets ”Vejledning om vurdering af kolonihavehuse” til Køber og Sælger om vurdering.

Når du ønsker at sælge din kolonihave og har fået kolonihavehuset vurderet, er du selv ansvarlig for at finde en køber til dit kolonihavehus.

Foreningen har p.t. ingen venteliste, dog har Kolonihaveforbundet meddelt foreningen, at der skal indføres en venteliste. Pga. tekniske udfordringer er denne endnu ikke indført. Når vi ved mere om hvornår salg fra venteliste skal træde i kraft vender vi tilbage med oplysninger herom.

For vejledning i forbindelse med køb/salg/vurdering henvises til følgende dokument:

Vejledning-salg-højvænge.pdf

OBS Ny lokalplan for Ballerup kommunes kolonihaver vedtaget

Ballerup kommune har siden 2015 arbejdet med en ny lokalplan for området, hvor foreningen er beliggende. Den eksisterende deklaration som fastlægger rammerne for vores brug af det område, hvor vores forening er beliggende udløb i 2015, men er af Ballerup kommune forlænget til der er vedtaget en ny lokalplan.

Den nye lokalplan 182 for Kolonihaver i Ballerup kommune er blev vedtaget primo 2021, men senere samme år blev den erklæret ugyldig og annulleret af planklagenævnet. Kommunen arbejder pt. på en ny version af lokalplanen, som forventes vedtaget ultimo 2022/primo 2023. Lokalplaner vil gælde for huse der er bygget eller overtaget efter datoen for vedtagelse. Lokalplanen vil, for disse grunde, have indflydelse på på tilladt byggestørrelse mv. Du kan finde mere information på www.ballerup.dk. Lokalplanen fastlægger regler om kolonihaver, herunder regler om bebyggelse, ophold m.v.

 

 

 

 

 

Hvornår foregår vurdering?

Vurdering foregår efter aftale. Dog altid onsdag eftermiddag.

Hvor slår jeg min have op til salg?

Når din have skal sælges er det dit eget ansvar at finde købere.

Vi anbefaler at du anvender:

Kan man blive skrevet op på venteliste?

Der findes ikke en venteliste pt.

Der arbejder på at indføre et ventelistesystem og på at igangsætte dette på en fair måde så alle får lige mulighed for at blive skrevet op.

Indtil dette er iværksat sælges haver således:

Det er op til haveejeren hvem de ønsker at sælge til. HF Højvænge følger i den sammenhæng retningslinjer for vurdering fra Kolonihaveforbundet. Den maksimale salgspris indenfor disse rammer må ikke overstiges ved overdragelse.

Søg på dba.dk eller tag gerne forbi vores opslagstavle ved købmanden/Laden på Højvænge Allé. Det er de to typiske steder vores medlemmer sætter deres hus til salg.

Hvilke regler vurderes huse efter?

Da HF Højvænge er medlem af Kolonihaveforbundet er handlerne bundet til særlige regler og takster.

Alt det kan du læse om her:
http://kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/juridiske-forhold/