Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Dyr/skadedyr

Kæledyr

Det er jo hyggeligt at have de firbenede venner med i kolonihaven. Og det er tilladt at have hund, kat, kaniner mv. i haven. Det er dog fornuftigt at sætte sig ind i reglerne.

Kæledyr skal holdes på egen matrikel:
Først og fremmest skal dyr holdes på egen matrikel. Det betyder at du måske skal lave en diskret indhegning eller lignende, hvis du ønsker at dit kæledyr skal kunne færdes frit i haven. Her står lidt om lovgivningen på området. Bemærk at dette ikke kun gælder hunde, men også katte mv:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1847

Hunde skal holdes i snor, på de offentligt tilgængelige områder:
Som det står i vores vedtægter og desuden skiltes med i foreningen, skal hunde føres i snor udenfor haverne. Det skyldes bl.a. at nogle personer ikke føler sig trygge ved fritløbende hunde. Husk at andre ikke kan vide hvor sød og velopdragen din hund er. Dertil har der igennem tiden været en del oplevelser med hunde der, under luftning, pludselig stikker af fra ejeren og render rundt i diverse haver.

Ryd op:
Det er en selvfølge at man samler op efter sin hund. Mere er der ikke at sige om det.


Hvad skal man gøre ved rotter?

Hvis du ser rotter på din grund har du pligt til at anmelde det til kommunen. De tager sig af det uden beregning.
https://citizen.dw3.dk/6b5a1593-7340-4516-9ab7-588371fe1e0c

Det er selvfølgelig bedst med forebyggelse. Primært at hindrer rotterne adgang til føde ved at:

  • Rottesikre med net under hus, om kompost mv. (Netstørrelsen skal være max 20mm)
  • Rotter ikke kan komme til føde: fuglefodder, mejsebolde, madrester, hundelorte, fodring af vildkatte mv.

Det indskærpes at fodring af vildkatte frabedes. Som det fremgår ovenfor, øger dette risikoen væsentligt for rotters levevilkår. Desuden er vildkatte uønskede af de fleste medlemmer.

Rotter er betragtet som skadedyr i hele haveforeningen.

I vores kloak bliver rotter aflivet. De kommer dermed ikke ind i foreningen den vej. De rotter som findes i haveforeningen kommer via land.