Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme
Parkering & Færdsel
Hvad er reglerne for parkering/standsning med bil?

Parkering (bil) – gælder alle bilister:

 • Kun tilladt på afmærkede p-pladser
 • Biler med en totalvægt på mere end 3.500kg må ikke anbringes på området.
 • Biler må aldrig parkeres på eget havelod, på veje eller i rabatter

Standsning for af- og pålæsning:

 • Max 15 min. (kontrolafgift kan udskrives uden observationstid!)
 • P-skive skal sættes. De 15 min gælder fra den tid p-skiven viser.
 • Når nogen skal forbi SKAL man (gerne uopfordret) flytte sig med det samme (kør en runde om nødvendigt)
 • Det er IKKE tilladt at blokere for trafikken i foreningen.
 • Det er IKKE tilladt at bede om at folk skal bakke. (Kørsel mod ensretning er ulovlig – også ved bagudkørsel)

VIGTIGTE RÅD:

 • Vis god naboskik. Vær ekstra opmærksom på om nogen skal forbi.
 • Fortæl din gæst/håndværker om haveforeningens parkeringsregler.

Bemærk! Ødelagte græsrabatter koster penge at genoprette!
Hjælp foreningen med at spare ved at undlade standsning i græsrabatter – specielt i vådt og fugtigt vejr.

På forhånd tak for at i overholder reglerne.

hojvange_kort_800x370

Hvad er reglerne for parkering med trailer

Foreningen har 3 trailer-parkeringspladser. Du kan se dem på nedenstående kort, markeret med rødt:

Reglement:

 • Kun medlemmer må bruge trailer-parkingspladserne
 • Kun medlemmets egen trailer må parkeres der
 • Tilladelse skal indhentes på foreningens kontor (gælder fra 1. juni 2018) 
  • Medbring id + registreringsattest for traileren.
 • Kun almindelig trailer må parkeres på trailer-parkeringspladserne. Båd-trailer, campingvogn mv må ikke parkeres noget sted i foreningen.

Overholdes reglerne ikke kan trailerens ejer blive pålagt en kontrolafgift (som ved ulovlig parkering med bil)

hojvange_kort_800x370

Hvad er fartgrænsen i foreningen?

Max 30/kmt:
Gælder kun for Højvænget Allé

Max 15/kmt (vejledende hastighed):
Maguerittevej, Gladiolusvej og Kronliljevej, Krokusvej og parkeringspladser.

Bemærk! Ødelagte græsrabatter koster penge at genoprette!
Hjælp foreningen med at spare ved at undlade kørsel i græsrabatter – specielt i vådt og fugtigt vejr.

Tak fordi i tager hensyn med Jeres kørsel.

Hvorfor disse P- og færdselsbegrænsninger?

Der er selvfølgelig gode grunde til de forskellige regler.

Parkering de rigtige steder forhindre at foreningen pålægges uønskede udgifter til genoprettelse af græsrabatter. Det forhindrer også at udrykningskøretøjer ikke kan nå frem til fx brand, ulykke eller akut sygdom.

Der er mindst 2 gode grunde til at man skal flytte sit køretøj når nogen skal forbi på de små veje.

 1. Bakning på ensrettet vej er ulovlig. Og ingen kan kræve af andre at de skal bryde loven.
 2. Bakning på ensrettet vej er farlig. På vores små veje kan man, ved bakning, meget let overse et lille barn som løber ud på vejen fra haven.

Fartgrænser og bump forhindrer ulykker og motorlarm. Det giver alle foreningens medlemmer og deres gæster et trygt område både for børn og voksne. Udsynet er mange steder dårligt.

Trailere skal ikke optage plads for bilerne. Derfor har de fået deres egne parkeringspladser, så ingen er i tvivl. At man skal have p-tilladelse for at parkerer sin trailer sikre at vi ikke har trailere stående, som tilhører folk der ikke er medlem af H/F Højvænge.

Tak fordi i respekterer reglerne 🙂