Affald/Skraldehold
Hvilken type affald bliver afhentet af skraldeholdet?

Hvilken type affald modtager foreningen ikke?

Følgende typer affald SKAL afleveres på genbrugspladsen. Det er den enkeltes eget ansvar at disse typer affald ikke ender noget sted i foreningens affaldshåndtering!

 

 

Hvilken type affald må komme i den grønne container?

Hvilken type affald modtages på containerpladsen?

Hvordan hjælper vi skraldeholdet?

Ud over at du selv, som frivillig, kan blive en del af skraldeholdet er der flere ting du kan gøre for at gøre livet lettere for de hverdagshelte som mandag efter mandag henter dit husholdningsaffald.

  1. Stil dit affald ud så tæt på opsamlingstidspunktet som muligt. Helst først tidlig mandag morgen.
  2. Kan du ikke stille affald ud om morgenen, så spørg evt. din nabo om de har mulighed for at hjælpe.
  3. Stiller du affald ud aftenen før så skærm det gerne med fx hønsenet eller lignende.
  4. Undgå madrester i affaldet.

Skraldeholdet opsamler kun husholdningsaffald.
Glas, kemiske rester, elektronik, kanyler, metal, byggematerialer, møbler, grønt affald m.m. hører til på genbrugsstationen.

Overvej gerne en ekstra gang hvor smukt det er at vi har et hold af personer som frivilligt, hver mandag, tager skraldet for dig. Vær med til at styrke vores fælleskab ved at gøre deres arbejde lettere.

Tusind tak for din omtanke når du håndtere dit affald.