Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: tirsdag den 31. januar 2023 kl. 17.00 Deltagere:Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang,Casper Klinge, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen, Beslutninger:1. Godkendelse af dagsorden – godkendt2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. december 2022 – godkendt3. Valg af referent – J-C4. Etablering af haveaffalds plads . – Der blev indhentet 3 tilbud fra tømrerfirmaer, […]

Læs mere

Sprængte vandrør

Vandrør som er sprunget. Vi har i dag ekstraordinært aflæst alle vandmålere, vores kasserer og Rene Wilton harbrugt mange timer på dette akutte problem.Det er uforståeligt, at nogen stadig ikke lukker for vandet til deres haver når havesæsonener slut.Det er dyrt, og de dummeste penge at betale.1m3 vand koster 57 kroner, og når vandværket ringer […]

Læs mere

Handicapparkering i Højvænge

Handicapparkering i Højvænge Vi har modtaget de nye parkeringskort fra Q-Park, som er gældende fra 1. januar 2023.Hvis du i 2022 har haft tilladelse til at parkere på handicap parkeringspladserne, og dugerne vil have en ny tilladelse gældende for 2023, skal du kontakte bestyrelsen påmail@hojvange.dk .Der skal fremsende et gyldigt handicapkort, for at vi kan […]

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 6/12 2022

Referat – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: tirsdag den 6. december 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangRikke Saini LefevreCasper KlingeSonny Bjørklund Beslutninger:1. Godkendelse af dagsorden – godkendt2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 8. november 2022 – godkendt3. Valg af referent – Rikke4. Planlægning af aktiviteter 2023, aktivitetskalender.Datoer fastsat, og der er plads til afholdelse af en foreningsfest […]

Læs mere

Hjertestarter i Højvænge virker ikke

Hjertestarter i Højvænge virker ikke. Vi har været i kontakt med Tryg Fonden, som står for information om, hvor hjertestartereer ophængt i Danmark.Vores hjertestarter er ophængt i et skab ved indgangen til Laden.Den er desværre ikke serviceret, deadline for udskiftning af batteri og service var i efteråret2020.Vi har derfor ville bestille service, så den virker […]

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 8/11

Dagsorden – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 8. november 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jens-Christian MackeprangCasper KlingeSonny BjørklundTina Merethe Nielsen Beslutninger: Information Ændret betalingsdatoer fra 1. januar 2023For at gøre driften i foreningen nemmere, har vi tidligere på bestyrelsesmøde besluttet, at alle indog udbetalinger foretages i regnskabsåret, hvilket er årsag til denne ændring. Foreningens regnskabsårer fra den 1. januar til […]

Læs mere

Overbebygget hus på +85 kvm.

Ballerup den 4. november 2022. Overbebygget hus på +85 kvm.Som tidligere udmeldt, har vores haveforening et ekstraordinært stort problem, som følge af to tidligere vurderingsfolks godkendelse, af et ulovligt bygget hus.Vi vælger at orienterer vores medlemmer grundigt, fordi vi har en rigtig skidt sag, som kan ramme alle medlemmer økonomisk. Vi får absolut ikke hjælp […]

Læs mere

Omdeling af affaldssorteringssæt

Omdeling af affaldssorteringssæt til alle haver.Ballerup Kommune har gratis leveret et startsæt til affaldssortering, så alle kommer bedre igang med sortering, når haveforeningen åbner til april 2023.Vi havde forventet, at vi fik forsendelse i løbet af marts måned, men de ankom allerededen 3. oktober. De 3 paller med startkit, fylder rigtig meget i Laden, og […]

Læs mere

Parkering i Højvænge

Parkering i Højvænge.Q-Park har vi selv bedt om, at kontrollere vores område.Det er blevet besluttet for nogle år siden, fordi der var behov for hjælp til regulering, og forat undgå parkerede biler stillet på stier og vejene osv.Reglerne for afgift er beskrevet på den skiltning der er opsat af Q-Park.Vi har som ny bestyrelse, ikke […]

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4.oktober 2022

Referat – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 4. oktober 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangRikke Saini LefevreSonny BjørklundTina Merethe NielsenKaj Oskar Hammargren Beslutninger: Godkendelse af dagsordena. Dagsordenen godkendes. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 24. august 2022a. Referatet godkendes. Valg af referenta. Rikke Lefevre skriver referat. Vurderinger af haver i vinterhalvåret mm. + pris for vurdering.a. I vinterhalvåret, […]

Læs mere