Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Nøgle til vintercontainer 2022

Nøgle til vintercontainer 2022 Man kan købe nøgle til vintercontainer, søndag den 25. september mellem klokken 10-12, samt den sidste dag foreningen har åbent containerplads. Søndag den 2. oktober 2022 – begge dage mellem klokken 10-12.Prisen er 100,00 kroner for en nøgle, som betales via mobilPay eller ved fremsendelse af faktura fra foreningen.Vær opmærksom på, […]

Læs mere

Orientering fra vurderingsudvalget

Orientering fra vurderingsudvalget Vurderingsudvalget er blevet kontaktet af 2 haveejere, som har dokumenteret, at de harbetalt for vurdering af deres havelod, men som desværre aldrig har modtaget vurderingsrapportpå deres kolonihave.Betalingerne er foretaget til det tidligere vurderingshold.Det nye vurderingsudvalg har indtil d.d behandlet 8 vurderinger.Af de 8 sager, er der desværre 3 sager, hvor det tidligere […]

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 24. aug. 2022

Dagsorden – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 24. august 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangRikke Saini LefevreCasper KlingeSonny BjørklundTina Merethe Nielsen Beslutninger: Godkendelse af dagsordena. Dagsordenen godkendes Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 3. august 2022a. Referatet godkendes Valg af referenta. Rikke Lefevre skriver referat. Pligtarbejde planlægning, opsamlingsdaga. Der mangler nogle frivillige til at være ”sjakbasere”. Der skal […]

Læs mere

Orientering om den nye affaldssorteringsplads, p-pladser mm.

Rammerne omkring den nye containerplads er efterhånden færdige.Tømmrerne er færdige med plankeværket i kommende uge.Der mangler en port til indkørsel, og en låge i den anden ende af pladsen mod legepladsen.Indtil videre, vil vi bruge byggepladshegn til afspærring.Pladsen skal herefter indrettes af Helge Kastbjerg og Casper Klinge.Vi fortsætter resten af sæsonen med skraldehold om mandagen, […]

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2. august 2022

Referat – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 2. august 2022 kl. 17.00Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangRikke Saini LefevreCasper KlingeSonny BjørklundTina Merethe NielsenBeslutninger: Godkendelse af dagsordena. Godkendt Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 28. juni 2022a. Godkendt Valg af referenta. Rikke Saini Lefevre Pligtarbejde planlægning.a. Der er lejet en flis-maskine, så vi selv kan håndtere grenaffaldet fra pligtarbejdet. Dervedsparre foreningen penge […]

Læs mere

Nye betalingsdatoer

Vi ændrer dato for kvartalsbetalingerne i 2023, så betalinger af haveleje mm. følger kvartalet, og dermed også regnskabsåret – som er fra 1/1 til 31/12. kvartal betaling er den 1. januar kvartal betaling er den 1. april kvartal betaling er den 1. august kvartal betaling er den 1. oktober. Der er ikke planlagt havelejestigninger, denne […]

Læs mere

Indfrielse af kloaklån 2022

Det kan godt betale sig, at indfri det skyldige beløb på dit kloaklån.Lånet er et fælleslån, hvor du ikke kan fratrække renteudgifter på din private selvangivelse.Hvis du gennem din egen bank har mulighed for at låne beløbet – eller selv har pengene,så giver det rigtig god mening, at betale lånet ud. Restgælden for den enkelte […]

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 28. juni 2022

Referat – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 28. juni 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangCasper KlingeSonny BjørklundTina Merethe Nielsen Beslutninger: Godkendelse af dagsordenGodkendt Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 19.maj 2022’Godkendt Valg af referentJ-C valgt som referent Pligtarbejde planlægning.Casper og Sonny har ansvaret for planlægning af arbejdet.De indkalder sjakformænd senest 1. august til møde for planlægning af kommende […]

Læs mere