Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Dagsorden – bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 2. april kl. 17.00

Deltagere:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen, Jan Koldtoft
Kredsbestyrelsesmedlem Kaj Oskar

Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden- godkendt
 2. Valg af referent – J-C og Tina
 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 16. januar 2024 – godkendt
 4. Udskiftning af vandmålere i alle haver. – godkendt
  Der er indhentet 2 tilbud, hvor den ene koster 3.700 kroner pr. have, og det andet tilbud var på
  2.950 kroner monteret inkl. moms, vi har valgt den billigste.
  Udskiftningen vil blive forsøgt foretaget i forbindelse med aflæsning af de gamle målere over
  sommeren.
 5. Oprettelse af 2 stk. handicappladser i ”Verdens Ende”. – godkendt
 6. – Evt.
  • Vi vil opsætte blomsterkummer på pladsen foran selskabslokalet, så børnene er skærmet
   for biler.
  • Indhentning af tilbud, vedr. overvågning området omkring Laden. Jan Koldtoft tager sig af
   opgaven.
  • Grønt haveaffaldspladsen:
   De frivillige der er på pladsen fra søndag 10-12, skal sørge for at være omkring pladsen, så
   haveaffaldet bliver ordnet og fordelt i indhegningen.
   Det er vigtigt, at man ikke afleverer sit haveaffald fra trailer eller varevogne, som man i
   stedet SKAL kører på genbrugspladsen med.
  • Glas og papir container, vil vi gerne have flyttet ind på vores affaldsplads, så ikke vores
   medlemmer skal affaldssorterer flere forskellige steder – Jan kontakter Kommunen

Kredsbestyrelsen:
Kaj orienterer fra kredsbestyrelsen: Det går skidt i koloniforbundet administrativt, der er store udfordringer
med deres administration i organisationen.
Der sidder pt. kun en i øjeblikket som kender til deres regnskabsprogram, fordi deres regnskabsansvarlige
har opsagt sin stilling.
Kaj mener, at tiden måske er inde til, at man kan foreslå andre typer medlemskab af kolonihaveforbundet,
end det vi er stavnsbundet til nu. Der er en del foreninger, som har forsøgt at udmelde sig af
Kolonihaveforbundet, men fordi der er skrevet i skøder, ”at vi forpligter os til medlemskab”, er vores
forening tvunget til medlemskab. Kaj vil foreslå Kredsen, at det ændres.

Orientering:

Reparationer, vedligeholdelse:
I Laden er der er blevet udskiftet udvendig dobbeltdør til selskabslokalet, og overdækningen ud mod pladsen er på plads, der mangler lidt finish arbejde, som vil blive udført i løbet af foråret.
Nogle vinduer er meget slidte, og trænger rigtig meget til udskiftning, men det må vente.

Nye vandmålere:
Med de nye Kamstrup vandmålere, får vi mulighed for at kunne aflæse målerne fra vores kontor, så vi i fremtiden, ikke skal rundt til alle målerbrønde for aflæsning.
Alle haveejere vil kunne hente en app til deres telefon, så man har mulighed for, at kunne følge vandforbruget, og dermed sikre sig mod de kæmpe regninger et vandlæk kan medfører.
De nye målere har levetid på 16 år.
Når målerne er monteret, vil bestyrelsen sende brugermanual ud til alle, og også hjælpe de medlemmer, som har brug for hjælp.
Ud over information over vandforbrug i vores haver, har systemet den sidegevinst, at vi også vil kunne finde en evt. vandlæk i vores veje.

Parkering:
Man skal skrive til Jan på mail: parkering@hojvange.dk , hvis man har købt ny bil osv.