Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Der er i foreningen er en debat om vores erhvervslejemål – Købmandsbutikken.
Købmanden har på sin FB-profil og i FB-gruppen skrevet, ”at bestyrelsen har opsagt købmandens lejekontrakt”. Det er ikke korrekt, selvfølgelig har bestyrelsen ikke opsagt købmanden.
Vi har den 30. marts modtaget en mail, hvor han oplyser samarbejdet stopper med udgangen af oktober 2023. Det vi har gjort er, at bekræfte modtaget opsigelse, efter råd fra foreningens advokat.
Formanden har 6 gange mødtes med købmanden i 2022, og det kom der desværre ingen kontrakt ud af.
Det seneste møde i efteråret 2022, var efter modtagelse af kontraktudkast fra købmandens egen advokat Peter Christensen.
Advokaten havde fremsendt en standard erhvervslejekontrakt til foreningen, som foreningen kunne acceptere. Problemet var bare, at købmanden ikke ville acceptere sin egen advokats udkast til lejekontrakt.
Vi har tilbudt meget lempelige vilkår, bl.a., at huslejen stadig ville være den samme de næste 2 år, på samme niveau som i de sidste 18 år, samt afståelsesret, fremlejeret, genindtrædelsesret osv.
Der er mange, som er glade for købmandsbutikken i foreningen, derfor tilbød vi billig husleje, for at fastholde butikken, og fordi vi er klar over de specielle forhold der er, når man skal drive en købmandsbutik i en haveforening.
Mange skriver ganske forståeligt følelsesladet om vores købmand Abdol, fordi de har gode minder derfra. Det er også hyggeligt, at man lige kan købe en liter mælk i foreningen, som man glemte, når man handlede stort ind til weekenden i Netto på vejen til kolonihaven.
Købmanden kan ikke leve af, at sælge lidt – til alt for få mennesker.
Sidste år kontaktede vores bestyrelse alle naboforeningers bestyrelse, for at appellerer til dem, at de burde støtte Sommerbyens købmand. (kopi af brevet offentliggøres sammen med denne meddelelse) Denne sag har stået på i 8 år, det er ikke en sag denne bestyrelse har skabt.
Det har været en sag mellem den gamle bestyrelse og købmanden, som parterne ikke har kunne løse. Det er ikke kun under Corona-nedlukningen forhandlingerne ikke har kunne lykkes.
Den tidligere bestyrelse brugte foreningens tidligere advokat til denne sag, og de kunne ikke få nogen lejekontrakt på plads.
Det skal nævnes, at vi har ikke set så meget som et dokument, fra tidligere bestyrelses forhandlinger med købmanden, der findes intet på vores kontor.

Bestyrelsen spurte foreningens medlemmer på GF, om de ville acceptere udgifter til indvendig vedligeholdelse af en købmandsbutik, hvilket de ikke ville.
Medlemmerne bad os prøve at forhandle en erhvervslejekontrakt på plads, hvilket desværre ikke
er lykkedes os. Vi vil derfor nu bede om hjælp fra foreningens advokat, og tage kontakt til en lokal erhvervsudlejningsmægler, for at få en professionel vurdering af sagen.


Debatten på FaceBook foregår på et niveau, hvor der skrives faktuelle fejlmeddelelser, som skaber
splid mellem medlemmerne.
Bestyrelsen har skrevet til administratorerne af gruppen, fordi vi kan se usandheder, beskyldninger og skræmmebilleder blæst op om bestyrelsens håndtering af denne sag.
Vi har ikke en chance for at tage til genmæle, fordi vi ikke kan, vil og må sagsbehandle på FB.
Vi gør hvad et meget stort flertal på GF, bad os om at gøre, og ikke hvad en gruppe mennesker på FB, synes vi bør gøre.
Foreningens bestyrelsen har sin egen FB-profil, som vi bruger til informationer, og den har hidtil været medlem af ”debat-gruppen”, (Sommerbyen Højvænge, 2750 Ballerup).
Når denne information er delt, kommer vi ikke til at bruge gruppen mere.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen