Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Parkering i Sommerbyen Højvænge


Mange af vores medlemmer har bil, og en del medlemmer har 2-3 biler.
Parkeringspladser er eftertragtet, og sidste års erfaring viste os, at vi måske skulle indføre parkeringskontrol af alle indregistreret køretøjer, fordi vi med nød og næppe kunne få plads til alle. Derfor stillede bestyrelsen forslag om, hvor vi bad om mandat til at indføre yderligt samarbejde med Q Park. Det fik vi, og desværre har vi brug for det.


Rønhøjgård indførte parkeringskontrol sidste sommer, hvor de registrerede alle køretøjer.
Mange som ikke kunne få tilladelse i Rønhøjgård, parkerer nu deres bil i vores forening.
Det er en ond spiral, og vi bliver nødsaget til at indføre tilsvarende kontrol. Vi har aftalt med Q Parks repræsentant, at han gennemgår parkeringspladserne kommende uge, fordi der skal laves ny skiltning osv. Vi forventer, at dette nye tiltag er klar inden sommerferien.


Tina Nielsen og Jan Koldtoft, som stod for uddeling af nøglebrikker, har også tilbudt deres frivillige hjælp til dette projekt. De sender besked ud, hvilke dage man skal møde op på kontoret med reg. attest. Det er et meget stort administrativt arbejde, som skal udføres.
Alt skal registreres, invalidebilers tilladelse til reg. nr. med fast plads, max 1 trailer pr. have, max 2 biler pr. have og ingen biler over 3.500 kg.
Der er en brugervenlig app, hvor man selv kan give gæste-tilladelser nogle dage om måneden mm.


Beslutningen er for foreningens bedste, derfor gør vi det. Ingen i bestyrelsen synes, at det er sjovt og hyggeligt, at skulle lave parkeringsrestriktioner. Vi opretter og hjælper med tilladelserne, til gengæld er det ikke bestyrelsens opgave at kommunikere med parkeringsselskabet, hvis nogen har modtaget en afgift. Det er man nødt til at klare selv.


Ingen får afgift, hvis man er registreret og har tilladelse til parkering. Har man invalide parkeringstilladelse, får man hvis muligt en fast plads. Tilladelsen er personlig, og gives til personen på havens lejekontrakt, som har fremvist blåt invalideskilt og bilens reg. attest.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen