Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Dagsorden – Bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: 24. august 2022 kl. 17.00


Deltagere:
Jesper Jespersen
Jens-Christian Mackeprang
Rikke Saini Lefevre
Casper Klinge
Sonny Bjørklund
Tina Merethe Nielsen

Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden
  a. Dagsordenen godkendes
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 3. august 2022
  a. Referatet godkendes
 3. Valg af referent
  a. Rikke Lefevre skriver referat.
 4. Pligtarbejde planlægning, opsamlingsdag
  a. Der mangler nogle frivillige til at være ”sjakbasere”. Der skal være 6, så gerne nogle ekstra i
  tilfælde af ferie/sygdom mm. Bestyrelsen forsøger at spørge naboer mv. i foreningen.
  Vil nogen gerne hjælpe, kan de kontakte bestyrelsen på mail@hojvange.dk
 5. Indretning af affaldssorteringsplads – køb af port og låge til pladsen
  a. J-C er ved at indhente tilbud på en port mm. Der er en proces i gang mht. indretning. Foreningen
  har fået meget ros for den fine plads.
 6. Evt.
  a. Den 2/10 er sidste dag, hvor der er åbent på containerpladsen. Der vil blive grillet pølser.
  b. Der vil igen i går være en julefest – en børnefest. Festudvalget melder noget ud når vi nærmer
  os december.
  c. Der er flere haver, hvor der abosult intet er ordnet mht. havearbejde. De haver der vurderes
  misvedligeholdt vil modtage en bod og et påbud om at haven skal ordnes, da der ellers
  vil blive indsat en gartner, som skal betales af vedkommende selv.

Information

 1. Forslag til Indretning af parkeringspladser fra Jesper.
  Jesper har lavet en skitse som viser, at der er pladser til alle, hvis vi indretter vores p-pladser ordentligt.
  Dette er en proces som er i gang. Skitserne sendes ud med referatet fra dette møde.
 2. Skraldehold.
  Vores gamle skraldehold, har tilkendegivet over for bestyrelsen, at de gerne vil deltage i en ny version
  af skraldehold
  Vi vil måske kunne tilbyde afhentning af skrald til affaldssorteringspladsen, men kun for gamle eller
  syge medlemmer, som ikke ved egen hjælp kan komme til affaldspladsen. Denne drøftelse tages op
  i bestyrelsen igen, inden næste sæson.
  Den gamle mandskabsvogn er fuldstændig færdig, og klar til skrothandleren når sæsonen er færdig
  – Den er dyr i drift, kører uden dieselfilter og trænger til mange småreparationer.
  For at kunne drifte foreningen, har vi brug for en stor trailer, en mindre varebil eller lign.
  Alternativ er en mini-traktor eller lign, for at undgå vægtafgift, syn osv. Denne drøftelse tages op i
  bestyrelsen igen, inden næste sæson.
 3. Krav om lovliggørelse af for stort hus.
  Det 85 kvm. store hus som er blevet godkendt af tidligere bestyrelse, har bestyrelsen meddelt ejer
  (sælger), at huset skal lovliggøres inden det kan vurderes jf. regler i Kolonihaveforbundets og Ballerup
  Kommune.
  Det må forventes, at der kommer økonomisk krav mod foreningen
  Vurderingsudvalgets 5 mand fungerer rigtig godt, der er et dejligt gå-på-mod, og vores ventetider
  en minimale i forhold til tidligere.
 4. J-C har valgt, at trække sig fra Kredsbestyrelse i Kreds 8
  Vi får som forening absolut intet ud af, at være repræsenteret i kredsen. Kræfterne bliver i stedet
  brugt på de problematikker, vi har i vores egen forening
 5. Ny mødedato
  Tirsdag den 4. oktober 2022kl.17.00