Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Orientering fra vurderingsudvalget


Vurderingsudvalget er blevet kontaktet af 2 haveejere, som har dokumenteret, at de har
betalt for vurdering af deres havelod, men som desværre aldrig har modtaget vurderingsrapport
på deres kolonihave.
Betalingerne er foretaget til det tidligere vurderingshold.
Det nye vurderingsudvalg har indtil d.d behandlet 8 vurderinger.
Af de 8 sager, er der desværre 3 sager, hvor det tidligere vurderingshold har begået fejl.
Enten har de direkte fejlvurderet huset, eller har modtaget betaling for vurderingsarbejde
de ikke har udført..
Haveejerne har fremsendt kvittering på betalingerne.
Hvs der er flere, som har betalt for vurderinger de ikke har modtaget, så skriv til
salg@hojvange.dk , med kvittering på betalingerne.
Pengene vil blive forlangt tilbagebetalt, så medlemmerne kan få deres penge tilbage.


Med venlig hilsen
Vurderingsudvalget