Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Rammerne omkring den nye containerplads er efterhånden færdige.
Tømmrerne er færdige med plankeværket i kommende uge.
Der mangler en port til indkørsel, og en låge i den anden ende af pladsen mod legepladsen.
Indtil videre, vil vi bruge byggepladshegn til afspærring.
Pladsen skal herefter indrettes af Helge Kastbjerg og Casper Klinge.
Vi fortsætter resten af sæsonen med skraldehold om mandagen, og containerhold på den
lille og den store plads om søndagen.

Vi er langt, men ikke færdige endnu.
Ved indkørsel til pladsen er der blevet fældet nogle træer.
Dér skal opsættes et hegn, så vi har en ekstra lille plads til gren og haveaffald, hvorfra
Kommunens lastbiler, kan grabbe det op, og kører det væk.
I fremtiden er det ikke meningen, at vi som nu,- lejer en container, og læsser vores haveaffald
i den . – Det skal vi ikke, fordi det er dyrt.
Det er heller ikke meningen, at vi som nu fylder en container med stort brændbart, som så
skal afhentes af en privat vognmand.
Vi skal i stedet fylde vores egen åbne container med stort brandbart, som så bliver grabbet
op af Ballerup Kommunes lastbiler.
Ærligt talt, så er det ikke en smart måde vi har brugt vores containerplads på hidtil.
Hvorfor betale en privat vognmand, når kommunen så gerne vil gøre det billigere!

Fremtidig brug af vores affaldsplads.
Kommunen har en genbrugsplads, hvor man kan komme af med sit store eller specielle
affald.
Det er ikke meningen, at vi som haveforening, skal håndtere papkasser til 60”-70” fjernsyn,
nedtaget køkken eller byggeaffald osv.
Vores plads er til dagligdags affald, og mindre ”stort brændbart”, som alt sammen skal
grabbes op fra vores egne 2 åbne containere.
Der bliver formentligt opsat ca. 40 forskellige 660 l. container, og som det ser ud nu, er det
mellem 8 og 10 forskellige affaldstyper der skal sorteres.
I vores planlægning, har vi taget hensyn til pladsforhold, fordi vi håber pladsen ikke kun vil
blive brugt til affald, men også bytte-ting, plante-bytte-dag, og meget mere som medlemmerne
ville kunne ønske.

Parkeringspladser:
Parkeringsforhold er IKKE blevet forringet, fordi pladsen er etableret i den tidligere indkørsel
til den gamle containerplads, hvor der i forvejen var parkerings forbud.
Eneste ulempe er, at der nu kun er én indkørsel til den store p-plads.
Vi har derfor udvidet indkørselen lidt, ved at få flyttet de store sten.
Vi arbejder på, at fjerne den gamle containerplads indhegning i denne sæson, så vi kan få
flere parkeringspladser.
Derudover har Jesper arbejdet på indretning af eksisterende p-pladser, på alle 3 større ppladser.
Forslaget vil han fremlægge til næste BM.

Åbningstider mm:
Mange har spurgt ind til, hvordan vores planer er med affaldssorteringspladsens åbningstider
og meget mere.
Som nævnt, er det ikke i år vi åbner, og til den ordinære GF i foråret, vil bestyrelsen
komme med forslag til åbningstider og, hvordan vi ønsker pladsen benyttet.
Meget er afhængig af, hvem og hvor mange, som vil være frivillig på pladsen.

Fortsat god sommer allesammen 🙂
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.