Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat – Bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: 2. august 2022 kl. 17.00
Deltagere:
Jesper Jespersen
Jens-Christian Mackeprang
Rikke Saini Lefevre
Casper Klinge
Sonny Bjørklund
Tina Merethe Nielsen
Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden
  a. Godkendt
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 28. juni 2022
  a. Godkendt
 3. Valg af referent
  a. Rikke Saini Lefevre
 4. Pligtarbejde planlægning.
  a. Der er lejet en flis-maskine, så vi selv kan håndtere grenaffaldet fra pligtarbejdet. Derved
  sparre foreningen penge til afhentning af grenaffald.
  b. På den store parkeringsplads ved Laden vil der være afspærring af p-pladser, der vil blive
  sat afspærringsbånd op.
  c. På selve dagen, om morgenen vil Sjakbajserne vil på dagen få at vide, hvilke opgaver der
  skal udføres
 5. Foreningens 60-års fødselsdag
  a. Der er få der har tilkendegivet at de vil være med til at planlægge og afholde et arrangement i år. Derfor beslutter bestyrelsen at foreningens 60-års fødselsdag ikke vil blive afholdt. Bestyrelsen forventer at foreningen kan holde et arrangement til næste år i stedet.
 6. Evt

Information

 1. Tilbagebetaling af kørselsgodtgørelse.
  De tidligere bestyrelsesmedlemmer har som forlangt fremsendt opgørelser til foreningen.
  Det har revisoren gennemgået og fremsendt en kort udtalelse omkring.
  Foreningen har derefter sendt en regning til dem, der har modtaget honorar. Der er udsendt krav mod 6 personer, hvor 2 har betalt og 1 oplyser at ville betale snarest. 3 vil ikke betale.
  De ulønnet og frivillige har ikke fået krav om tilbagebetaling. Dette har desværre medført mindre positive respons til formanden fra tidligere bestyrelse. Flere bestyrelsesmedlemmer blevet kontaktet privat telefonisk og på mail, hvor formålet har været uvist, men uhensigtsmæssigt.En enig bestyrelse har derfor besluttet sig for, at fremtidig kommunikation i denne sag, varetages af den samlet bestyrelse. Sagen vil blive overdraget til foreningens advokat Peter Hallgren.
  Tidligere revisor og nuværende revisors udtalelse sendes ud sammen med dette referat.
 1. Affaldssorteringsplads / byggeri.
  Formanden har inviteret Ballerup Kommune Miljø, agenda er affaldssortering ved kildestedet i kolonihaverne, og afholdes i løbet af denne måned.
  Pladsen er formentlig indhegnet inden for næste 2 ugers tid.
  Når tømmerne har opsat plankeværket, bestiller vi en port til pladsen.
  Indretning af pladsen, varetages af Helge Kastbjerg og Casper Klinge.
 2. Foreningens fælles kloaklån – status.
  Der var 9 haveejere, som indfriede deres kloaklån med 45.261 kroner.
  Samlet er der nu 129 haver tilbage med kloaklån, og vi ser på mulighederne for krav om indfrielse i
  forbindelse med køb / salg af en have i fremtiden.
 3. Vurderingsudvalget består nu af 5 mand, og de er påbegyndt vurderinger af haver, holdet fungerer
  godt, og ventetiderne for vurderinger er nu nede på 1-2 uger.

  Vurderingsholdet har desværre mødt et større problem, med et hus som sidst er blevet vurderet af
  det tidligere vurderingshold, i januar måned 2020.
  Huset er bygget i 2018, uden godkendte tegninger, 85 kvm. stort og det er 4,2 meter højt.

  Vurderingen blev foretaget af 2 vurderingsfolk fra Højvænge, hvilket er imod reglerne i Kolonihaveforbundet, – man skal være 3 vurderingsfolk.

  Derudover er det et krav fra Kolonihaveforbundet, at vurderingsholdet ikke må være sammensat
  sådan, at bestyrelsen er overrepræsenteret på et vurderingshold. Man skal være 3, hvor den ene må være fra bestyrelsen, – alt andet er ulovligt.

  Det nye vurderingsudvalg har bedt bestyrelsen om hjælp, fordi de ikke kan prisfastsætte det ulovlige hus, uden store konsekvenser for sælger og foreningen. Sælger står til tab på op til 150.000 kroner, samt krav om lovliggørelse / nedrivning.
  Der vil formentlig komme krav fra sælger mod foreningen, fordi huset er købt ud fra vurderingsrapporten, som er udført af Højvængets 2 vurderingsfolk, og dermed også godkendt af bestyrelsen. Køber har derfor købt huset i 2020, i god tro.

  En repræsentant fra vores Kreds 8 i Ballerup, har opmålt og kommet med nogle løsningsforslag, som vi ikke kan bruge.
  Bestyrelsen har derfor valgt, at få foretaget en fuldstændig uvildig vurdering, med hjælp fra Kreds 4 i Gladsaxe. Kreds 4´s vurderingsfolk er kommet med en skarp kritik, og de advarer os om, at foreningen formentlig vil blive mødt af et stort økonomisk krav.
  Sælger af huset har møde med repræsentanter fra bestyrelsen, når alle tal og konsekvenser er på bordet.
  Vi arbejder pt. på, om der er forsikring som kan dække noget tab, og om vi kan stille krav om erstatning mod de 2 vurderingsfolk gennem kolonihaveforbundet og foreningens advokat. Bestyrelsen overvejer, at få foretaget en uvildig kontrol af alle vurderinger, som de 2 tidligere vurderingsfolk har foretaget alene, de seneste 5-6 år. Det er et meget stort arbejde, som kræver meget tid. Bestyrelsen vil undersøge, om Kolonihaveforbundet har forsikring, som dækker honorarbetalingerne til dette arbejde.
 1. Ny mødedato 24. august kl. 17.00

Hent som PDF