Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Dagsorden – bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 17. oktober kl. 17.00

Deltagere:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen, Jan Koldtoft

Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
 2. Valg af referent- Tina
 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 20. september 2023 – godkendt
 4. Gennemgang af køkken / selskabslokale –
  Sonny har været rigtig godt i gang i lokalerne og flere ting er blevet opgraderet.
  Der er indkøbt en ny professionel opvaskemaskine, fordi den gamle ikke virkede mere.
  Toiletterne er blevet gennemgået – opgraderet med forskellige ting.
  Pisserenden er blevet nedtaget, og lavet om til depotrum/ rengøringsrum.
 5. Planlægning af aktivitetskalender 2024 – Bestyrelsen har gennemgået kalenderen den vil blive
  sendt ud med indkaldelsen, til generalforsamlingen.
 6. Købmandsbutikkens gård / udenomsarealer – Bestyrelsen har gennemgået butikkens gård / lagerplads.
  Alt er fuldstændig pilråddent og skal nedtages.
  Der skal opføres helt nye skure, overdækning og hegn.
  Kloakken er blevet renset og spulet, septiktank er tømt og kloakken er blevet gennemset med kamera.
  Fra huset er der gamle kloakrør, som bør repareres med en foring / strømpe. Bestyrelsen har
  derfor besluttet, at der skal afsættes penge i budget 2024 til vedligeholdelsen
 7. Evt.-intet

Orientering
Sagsanlæg mod vores forening trukket tilbage.
Kreds Vest har uden vores forenings viden kontaktet sagsøger, og Kredsen har nu omvurderet huset.
Det blev vurderet af én fremmødt person, og efterfølgende godkendt af to andre, hvoraf den ene er fra en anden kreds på Sjælland.
De udokumenterede udgifter er nu blevet til dokumenterede udgifter, og dermed påført en ny vurderingsrapport.

Bestyrelsen har efterfølgende været i kontakt med sælger, som oplyser os, at hun ikke har fremvist
kvitteringer, og at hun i øvrigt heller ikke har nogen.
Kredsen har løst problemet, og viser desvære også igen deres mangel på samarbejdsvilje, med
vores forening.
Bestyrelsen havde anmeldt sagen til forsikringsselskabet, som anerkendte skaden, da der efter
deres vurdering var fejlvurderet i 2021.
Forsikringsselskabets advokat undersøgte problematikken, og deres konklusion er:

“at der i henhold til Kolonihaveforbundets vurderingsregler umiddelbart ses, at udokumenterede tillæg for anskaffelser/forbedringer foretaget efter 1. januar 2019 ikke længere kan medtages i vurderingsrapporterne.”

På møde med vores vurderingsfolk, har bestyrelsen understreget, at der fortsat ikke må påføres
udokumenterede udgifter på vurderingsrapporterne, når de vurderer huse i vores forening.

Indfrielse af kloaklån 2023
Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer, som ønsker at indfri deres kloaklån, og derfor åbner vi op for denne mulighed igen. Hvis du gennem din egen bank kan låne beløbet, eller selv har pengene, så giver det rigtig god mening, at betale lånet ud.
Lånet er et fælleslån, hvor du ikke kan fratrække renteudgifter på din private selvangivelse.
Renterne er stigende, og pt. på 8,2%, på trods af, at vi fik forhandlet renten ned sidste år.
Restgælden for de enkelte haver, som er med i låneordningen er 42.858 kroner.
Beløbet kan indbetales på lånekontoen 5339-0000353520 i Arbejdernes Landsbank, senest den 31. oktober 2022.

Husk at skrive, havenummer og navn, når du indbetaler pengene.

Parkering.
Vi har oprettet en ny mail, hvor man kan skrive til bestyrelsen, hvis man har behov for hjælp til
parkerings app, eller ønsker ny bil registreret.
Man skal skrive til parkering@hojvange.dk

Grønne områder / Bio-gruppe
Bestyrelsen har nu afholdt 2 møder i Laden, hvor vi sammen med 15 medlemmer planlægger pleje
og pasning af vores fællesområder.
Der er plads til alle, som har lyst til at få indflydelse på, hvordan vi skal planlægge pligtdages arbejdsopgaver,
biodiversitet og ikke mindst den langsigtede plan for vores grønne områder.
Næste møde afholdes søndag den 28. januar 2024 kl.14.00.