Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Dagsorden – bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 14. november kl. 17.00
Deltagere:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang, Sonny Bjørklund, Jan Koldtoft

Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af referent – J-C
 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 17. oktober 2023 – godkendt
 4. Opdatering og vedligeholdelse af medlemsdatabase – Vi har besluttet, at vi skal have alle data ind i
  Kolonihaveforbundets medlemsdatabase, så foreningen er klar til elektronisk post til medlemmerne
  Det forventes, at arbejdet vil kunne være afsluttet inden foreningen åbner til foråret.
 5. Oprydning og fældning af træer efter storm, det besluttes, at de træer som er beskadiget fældes
  snares muligt.
 6. Evt.- intet

Orientering

Overbebygget hus 89 kvm
Vi har modtaget meddelelse fra Retten i Glostrup vedr. have 81.
Vores medlems advokat vil have syn og skøn, og Retten til at udpege en uvildig skønsmand til opgaven.
Vi har for god orden skyld anmeldt sagen til forsikringsselskabet, som vil afvente et egentlig søgsmål, før de tager endelig stilling til sagen.


Kredsbestyrelse
Vores suppleant Kaj Hammergren er blevet kredsbestyrelsesmedlem, og repræsenterer vores forening.
Samarbejdet til kredsen har hidtil været mildest talt elendigt, hvilket vi håber Kaj Hammergren kan ændre på, så vi får noget for vores kontingent betaling dertil.

Salgsprocedure, salg af løsøre, når kolonihavehuse bliver solgt
Bestyrelsen har fået en henvendelse, fordi der ikke på vores vurderinger er påført priser på løsøre.
Vi har derfor bedt vurderingsholdet om, at de skal notere på vurderingsrapporten, hvor meget den enkelt må afkræve maksimalt for løsøre når de sælger, hvis sælger har løsøreliste klar.
Vores køb og salgsprocedure foregår altid via ejendomsmægler Ole Sauer.
Købesum for hus og løsøre, skal foregår via ejendomsmægleren og kun der.
Bestyrelsens opgave er, at tage en samtale med køber, inden vi godkender handlen.


Parkering
Husk, at man skal henvende sig på mail, hvis man har ændringer til sin parkeringstilladelse
Tina og Jan kontaktes på mail parkering@hojvange.dk
Husk at skrive telefonnummer og havenummer ved henvendelser.