Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kære Alle,


Kredsens 3 Hovedbestyrelsesmedlemmer, Susan Andresen, Jann Dahlgaard og Kirsten Holm, har netop
deltaget i HB møde i Forbundet.
På dagsorden var et forslag om regulering af kontingent 2024 til Forbundet. Forslag indebar en stigning i kontingent på 7,7% for 2024, baseret på indekstal for 2022, et år med voldsom inflation.

Der udspandt sig en del debat om denne stigning, bl.a. blev det fremført, at inflation jo er faldet til næsten et normalt niveau omk. de 2%. Forbundet svarede hertil, at man jo i 2022 havde haft de høje stigninger, herunder bl.a. leje til kontoret i Herlev, stigende lønninger etc., og disse stigninger bliver ikke rullet tilbage, blot fordi stigningstakten ikke fortsat er lige høj.

Desværre var der med den udsendte dagsorden ikke noget budget for 2024, ej heller budgetopfølgning for seneste kvartal. Rapporter der normalt skal foreligge på dette møde.
Det blev derfor besluttet, at foretage en kontingentstigning pr. 1.1.2024 på 3,5%, og afholde et ekstraordinært HB møde den 24.2.24 med henblik på vedtagelse af budget og budgetopfølgning.
Når disse rapporter foreligger, vil der blive taget stilling til, om den vedtagne stigning på 3.5% er tilstrækkelig, eller om det vil være nødvendigt enten at opregulere eller nedregulere kontingent pr. 1.7.2024. En nedregulering kunne være til en stigning på 2%, som det blev foreslået, men det vides altså ikke i skrivende stund.

Derfor til jeres budgetlægning skal I regne med mindst 3.5% for 1. halvår, og måske det samme for 2. halvår. Skulle kontingent så blive nedreguleret til en lavere sats end 3.5% vil det være en fordel for jer.

Med hensyn til kredskontingent blev det vedtaget på Kredsrepræsentantskabsmøde den 15.5.23 at forhøje kredskontingent med kr. 5,00 pr. have pr. 1.1.2024.

Med venlig hilsen
Kirsten Holm
Kredsformand Kreds Hovedstaden Vest