Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Luk for vandet til din kolonihave.

Hvert år har vi medlemmer, som får meget store vandregninger. Ud over de penge man mister, følger der ofte store omkostninger med, fordi der kan komme store skader, når der sker frostsprængning af rør.

Det er ikke småpenge, det drejer sig om.
Sidste vinter, var frostsprængte rør årsag til efterregninger, på mere end 100.000 kroner.
Et enkelt medlem, fik en regning på 42.000 kroner.
Det værste eksempel foreningen har haft, er en ekstra-regning på 250.000 kroner til en Havelejer, for nogle år siden.

Vi vil gerne give 3 gode råd, så medlemmerne undgår frostskader og store regninger.

 1. Luk for vandtilførsel til dit kolonihavehus, når sæsonen er afsluttet.
  Du skal ikke vente til der er kommet frostvejr, så er det måske for sent.
  Vandtilførsel kan lukkes 2 steder:
  a. Din hovedhane er under det lille blå dæksel, som er ved siden af din vandbrønd.
  b. Luk de to vandhaner i vandbrønden, hvor din vandmåler er monteret.
 1. Tøm dine rør for vand, ved at lufte dine rør ud.
  Der er en ventil i din brønd i din have, hvor du kan pumpe luft gennem rørene.
 2. Spørg dine naboer, hvis du er i tvivl om, hvordan du lukker for vandet.
  Brug en VVS, hvis du er i tvivl – pengene er rigtig godt givet ud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen