Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Indkaldelse til Generalforsamling 2023


Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sommerbyen Højvænge Hf.
Tirsdag den 21. marts 2023 klokken 18.00.
På Tapeten i den store sal.
Magleparken 5, 2750 Ballerup.
Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Årsregnskab 2022 – kasseres beretning
  5. Budget 2023
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt)

Forslag kan ses i vedhæftede PDF fil nedenfor.