Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat fra bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 31. januar 2023 kl. 17.00


Deltagere:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang,
Casper Klinge, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen,

Beslutninger:
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 6. december 2022 – godkendt
3. Valg af referent – J-C
4. Etablering af haveaffalds plads . – Der blev indhentet 3 tilbud fra tømrerfirmaer, så vi kunne færdiggøre etableringen af affaldssorteringspladsen. Et lokalt tømrerfirma fra Herlev fik opgaven, og affaldssorteringspladsen bliver nu færdiggjort inden sæsonstart.
5. Etablering af nyt låsesystem til Laden og den nye affaldssorteringsplads.
Vi har siden tiltrædelsen i april 2022, manglet nogle nøgler til foreningen, og der har derfor ikke været 100% styr på, hvem og hvor alle nøgler er.
For at få fuld kontrol med adgangsmuligheder til Laden, kontor, opbevaringsrum og den nye affaldssorteringsplads, skifter vi derfor låsesystemet til nøglebrik-system.
Alle skal bruge en nøglebrik, som kodes til den enkelte haveejers adgangsmulighed. Nøgle-brik vil blive udleveret mod betaling af depositum på 200,00 kroner til hver enkelt have, og vi får hjælp til opretning / kodning af en erfaren daglig bruger af systemet.
Senest til den ordinære GF, vil vi komme med informationer om udlevering af nøglebrikker.
6. Containerplads, åbningstider i kommende sæson – Søndag mellem klokken 10-12, og bemandet med frivillige – der vil kunne afleveres stort brændbart og metal.
7. Affaldssorteringsplads, åbningstider i kommende sæson, alle dage mellem klokken 7-19, pladsen vil blive overvåget med kamera, og der vil blive adgang med nøglebrik. Vi har valgt 12 timers åbningstid, så alle har mulighed for, at affaldssorterer hele ugen.
8. Grønt haveaffald plads, åbningstid i kommende sæson – alle dage døgnet rundt. Pladsen er placeret uden for port-indgang.

Orientering:
1. Gennemgang af Laden og købmandsbutik / bygning
Casper Klinge er i fuld gang med gennemgang af bygningerne, for at skabe overblik over omkostninger for reparationer og vedligeholdelse. Bygningerne skal repareres og vedligeholdes i løbet af den nye sæson.
Alle tagryg-plader er flækket på Ladens bygning, tagrender ødelagte, fliser på køkkengulv er knækket osv. Selskabslokalet har haft vandskade, og arbejdet med de nødvendige reparationer på grund af fugt,
er formentlig gennemført inden sæsonstart, så vi kan bruge den igen. På næste GF vil Casper / bestyrelsen fremlægge en vedligeholdelsesplan.
2. Ændrede betalingsdatoer af haveleje mm. Det har skabt lidt uro, at vi har bedt om betaling af have-
leje rettidigt og ikke som hidtil, med én måneds forsinkelse.
Årsagen til vi i juni besluttede denne ændring af betalingsdatoer, var et ønske fra revisor.
Foreningen får ikke én krone mere i kassen, der skal stadig betales 4 gange om året, fuldstændig
som hidtil.
3. Rikke Lefevre har på grund af manglende tid valgt, at udtræde af bestyrelsen. I stedet tiltræder vores suppleant Tina Merethe Nielsen posten d.d. Rikke vil stadig have tilknytning til bestyrelsen som suppleant, og hjælpe foreningen frem til næste GF.
4. Vores generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 21. marts kl. 18.00 i den store sal på Tapeten.