Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Rettelse i fremsendt forslag til brug for GF 2023.
Forslag 7: Indsendt af Helge Kastbjerg og Pernille Rosengreen, have nr. 163.

Forslag 7.1
Vi foreslår, at der afsættes økonomi i budgettet til advokatbistand til inddrivelse af uberettiget udbetalte penge til tidligere bestyrelsesmedlemmer, vurderingspersoner og eventuelt andre.

Forslag 7.2 Vi foreslår, at det opkrævede gebyr for udeblivelse fra pligtarbejde skal anvendes til vedligeholdelse af de grønne områder ved brug af gartnerfirma eller eventuelt konsulentbistand.

Forslag 7.3 Vi foreslår, at foreningens vedtægter og husorden ajourføres.

Forslag 7.4 Vi foreslår, at der udarbejdes en ’velkomstmappe’ til nye medlemmer indeholdende de væsentligste informationer og kontakter vedrørende foreningen: Hvordan lukker man for vandet, akut brug for VVS’er og andet.

Forslag 7.5 Ændring af ordensreglementet punkt 4 b, hækkene.
Gældende regel, vedtaget på GF 2014 (aldrig indskrevet i reglementet): Hække skal være af
liguster.
Ændringsforslag: Hækkene skal bestå af løv- eller nåletræer, der er egnede til klipning, f.eks.
bøg, liguster, buksbom.
Hække må ikke bestå af tornede buske eller træer og ikke være over 180 cm.


Forslagene er uploadet på foreningens web og FB, samt opsat på tavlen ved kontoret.
Der bliver desuden også udleveret print ved indgang