Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat – Bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 7. marts 2023 kl. 17.00


Deltagere:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang,
Casper Klinge, Sonny Bjørklund


Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 31. januar 2023 – godkendt
 3. Valg af referent – J-C
 4. Vandmåler kontrol af de målere vi har i de enkelte havers målerbrønde:
  Holdbarhed for de elektroniske målere er efter sigende ca. 10 år.
  Vores målere er efterhånden 10 år gamle.
  Vi vil kontakte en fagmand, for at få kontrolleret målere og forhåbentlig udskyde udskiftning
  af målere et par år.
 5. Rottespær, kloakkontrol: Det er besluttet, at få foretaget en kontrol af de isatte 12 rottespær.
 6. Etablering 7 stk. handicap parkeringspladser mere:
  Det er besluttet, at etablerer 2 ny pladser ved Krokusvej, 3 pladser ved enden af Gladiolusvej
  og 2 pladser ved Verdens Ende i bunden af Marguritevej i dette forår.
 7. Udvidelse af trailerparkeringsplads i Verdens ende:
  Det er besluttet, at alle trailere skal parkeres på trailerparkeringspladsen ved Verdens
  Ende, for at gøre plads til flere parkeringspladser.
 8. Depositum for nye nøglebrikker til affaldspladsen og Laden:
  For at gøre administrationen af udlevering af nøglebrikker til den nye affaldsplads nemmere
  for alle, vil depositum på 200,00 kroner for nøglerne blive opkrævet via betalingsservice.
 9. Evt. – intet

Orientering:

 1. Ladens vandskader og foreløbige reparationer.
  Der er skiftet inddækning, isolering, loftet er blevet malet, gulvplader er blevet udskiftet og der bliver
  lagt ny gulvbelægning på kommende dage.
  Køkken trænger til en grundig gennemgang af maskiner, service, glas osv. sidst men ikke mindst en
  grundig hovedrengøring, når håndværkerne er færdige.
  Vi forventer selskabslokalet er klar inden vi åbner foreningen.
 2. GF den 21. marts kl. 18.00
  Indkaldelser er sendt den 28. februar, og alle dokumenter blev uploadet på foreningens hjemmeside.
  Der blev desværre lavet en fejl i print, ved indsendte forslag 7 fra have 163.
  De havde indsendt 5 forslag, men kun et blev printet.
  Fejlen er rettet ved offentliggørelse på website, på FB og her, samt ved udlevering af print på GF.
 3. Nøglebrik låsesystem til affaldsplads og bygninger.
  Erik Nielsen har erfaring med etablering af elektronisk nøglesystem, og sammen med Jan Koldtoft
  hjælper de foreningen med oprettelse af systemet.
 4. Affaldsplads for grønt er etableret ved porten til affaldssorteringspladsen, der mangler lidt småting
  før den kan bruges.
 5. Vestforbrændingen opsætter en nøgleboks, så de kan få adgang til affaldspladsen.
  Det er aftalt, at de opstarter med faste tider til tømning af de nye affaldssorteringsbokse fra 1.
  april, og vi så selv skal bestille fjernelse med grab, af grønt, metal og brandbart.