Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Hjertestarter i Højvænge virker ikke.

Vi har været i kontakt med Tryg Fonden, som står for information om, hvor hjertestartere
er ophængt i Danmark.
Vores hjertestarter er ophængt i et skab ved indgangen til Laden.
Den er desværre ikke serviceret, deadline for udskiftning af batteri og service var i efteråret
2020.
Vi har derfor ville bestille service, så den virker og kan bruges, men det kan vi ikke.
Lægemiddelstyrelsen har tilbagekaldt den model vi har hængende i Højvænge tilbage i
2019, fordi den ikke opfylder deres krav.
Vi har derfor valgt, at få fjernet information om vores forening fra Trygfondens hjemmeside,
indtil vi har fundet en anden løsning og model.


https://www.tryghed.dk/saadan-stoetter-vi/projekter-og-donationer/trygfonden-hjertestart

Det vil ikke være til at bære, at mennesker som skal hjælpe i forbindelse med et hjertestop,
løber forgæves efter hjælp.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen