Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat – Bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 6. december 2022 kl. 17.00

Deltagere:
Jesper Jespersen
Jens-Christian Mackeprang
Rikke Saini Lefevre
Casper Klinge
Sonny Bjørklund

Beslutninger:
1. Godkendelse af dagsorden – godkendt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 8. november 2022 – godkendt
3. Valg af referent – Rikke
4. Planlægning af aktiviteter 2023, aktivitetskalender.
Datoer fastsat, og der er plads til afholdelse af en foreningsfest i 2023, hvis der er frivillige kræfter
til arrangementet.
5. Bestyrelsesmedlemmer arbejdsplan og ansvarsområde i 2023
De erfaringer vi har opnået i løbet af 2022, har fået bestyrelsen til at omfordele ansvarsområder for
de enkelte medlemmer.
6. Evt. – intet


Orientering:
1. Rønhøjgård og Højvænge deler fællesvejen – Højvænge Allé
Det har i mange år været Højvænge, som alene har betalt for udgifter til vedligeholdelse og repara-
tioner.
Det har bestyrelsen fået ændret
Formanden fra Rønhøjgård har meddelt os, at deres bestyrelse kan se rimeligheden i, at vi deler
udgifterne.
De budgetterer derfor med 100.000 kroner til vedligeholdelse i 2023.
2. Laden har haft indbrud, der er stjålet nogle haveredskaber, ødelagt låse mm.
Det er anmeldt til politiet mm.
3. Der er møde i hovedorganisationen vedr. det for stort bygget hus den 15. december, hvor repræ-
sentant fra vurderingsholdet og formanden deltager.
4. Handicap parkeringstilladelse udleveres til dem som også havde tilladelse sidste år, mod forevisning
af gyldig invalide tilladelse på foreningens mail mail@hojvange.dk
Bestyrelsen planlægger, at give mere plads til handicapparkering, og oprette 5-6 pladsermere for-
delt over hele området.