Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Dagsorden – bestyrelsesmøde

Sommerbyen Højvænge
Dato: tirsdag den 16. januar kl. 16.30

Deltagere:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang, Sonny Bjørklund,Tina Merethe Nielsen

Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
 2. Valg af referent, Tina
 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 14. november 2023 – godkendt
 4. Reparation af Købmandens tag. Vi er nødsaget til at lave reparation af taget igen, der ligger vand,
  som er frosset til, og har desværre ødelagt taget. Arbejdet er bestilt.
 5. Støbning af bund på grønt plads, Ballerup Kommune beder os støbe en bund på pladsen.
  Det besluttes, at få det ordnet inden foreningen åbner.
 6. Gennemgang af budget 2024 – godkendt.
 7. Evt.- intet

Orientering

Vurderingsholdet.
Vurderingsholdet har været til møde med bestyrelsen.
Bestyrelsen fik en gennemgang af de problemer, som holdet møder på deres opgaver.
Generelt set, så er det blevet meget bedre, og holdet er blevet godt rystet sammen.
I perioden 2016 til 2021, har der som bekendt været begået mange fejl, som skaber meget ekstraarbejde for holdet og bestyrelsen.
Vi finder manglende registreringer af nye ejere, manglende afmeldinger på skøder, pantebreve, kloaklån osv. Til tider har vi måttet bede sælger finde deres købsaftale frem, fordi den ikke ligger i mappen på kontoret.


Et eksempel:
Vi har en sælger, som ikke kan afslutte sit salg, før der er orden i dokumenterne.
Advokaten leder efter tidligere ejeres familie, fordi de er døde, så han kan få slettet deres navne af skøde, og aflevere et anmærkningsfrit skøde. Det havde været nemt, hvis dokumenterne var på sin plads i vores arkiv.

Det er et støre detektivarbejde, og det kan tage op til 1 år før den er afsluttet, og han får sine penge frigivet. Samarbejdet mellem VUU (Susan Mai) og vores vurderingshold er blevet bedre, efter deres møde sidste efterår på vores kontor.
Vi er efterhånden selv igennem de fleste sager fra perioden, men det ville have været noget nemmere med erfaren hjælp fra VUU.


Vurderingsholdet opdeles i 2 hold
Hold 1: Erik, Jan og Renee
Hold 2: Thomas, Lars, John og Kaj

Kredsbestyrelsen.

Kaj Hammergren er blevet vores kredsbestyrelsesmedlem.Vi håber på, at kunne undgå ukorrekte beretninger ført til referat, om hvordan tilstanden i Sommerbyen Højvænge Hf er. Ingen af vores bestyrelsesmedlemmer har overskud til, at deltage i kredsbestyrelsesarbejdet, så det er en lettelse, at Kaj har påtaget sig opgaven. Kaj er skolelærer og pædagogisk, vi håber på at han kan få skabt et godt samarbejde medkredsen.

Kaj kan kontaktes på mail kaj_hammargren@yahoo.dk