Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Sommerbyen Højvænge Hf.
Tirsdag den 19. marts 2024 klokken 18.00. På Tapeten i den store sal.
Magleparken 5, 2750 Ballerup.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Årsregnskab 2023 – kasserers beretning
 5. Budget 2024
 6. Valg til bestyrelsen:

Formand: Jens-Christian Mackeprang – Ikke på valg
Kasserer: Jesper Jespersen – genopstiller
Bestyrelsesmedlem: Jan Koldtoft – genopstiller
Bestyrelsesmedlem: Sonny Bjørklund – Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Tina Merethe Nielsen – Ikke på valg
Suppleant Rikke Saini Lefevre – genopstiller
Suppleant Kaj Hammergren – genopstiller

7. Valg til vurderingsudvalg.

Erik Nielsen – genopstiller
Reneé Wilton – genopstiller
Jan Koldtoft – genopstiller,
Thomas René Thomsen – genopstiller
Kaj Hammergren – genopstiller
Lars Ottesen – genopstiller,
John Hansen – genopstiller

 1. Valg til bygningsudvalg
  Helge Kastbjerg – genopstiller
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt)

Vi beder vores medlemmer om, ikke at medbringe alkohol i lokalet.
Der er kaffe / the, kager, sodavand mm.