Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Hjertestarter i Højvænge virker ikke

Hjertestarter i Højvænge virker ikke. Vi har været i kontakt med Tryg Fonden, som står for information om, hvor hjertestartereer ophængt i Danmark.Vores hjertestarter er ophængt i et skab ved indgangen til Laden.Den er desværre ikke serviceret, deadline for udskiftning af batteri og service var i efteråret2020.Vi har derfor ville bestille service, så den virker […]

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 8/11

Dagsorden – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 8. november 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jens-Christian MackeprangCasper KlingeSonny BjørklundTina Merethe Nielsen Beslutninger: Information Ændret betalingsdatoer fra 1. januar 2023For at gøre driften i foreningen nemmere, har vi tidligere på bestyrelsesmøde besluttet, at alle indog udbetalinger foretages i regnskabsåret, hvilket er årsag til denne ændring. Foreningens regnskabsårer fra den 1. januar til […]

Læs mere

Overbebygget hus på +85 kvm.

Ballerup den 4. november 2022. Overbebygget hus på +85 kvm.Som tidligere udmeldt, har vores haveforening et ekstraordinært stort problem, som følge af to tidligere vurderingsfolks godkendelse, af et ulovligt bygget hus.Vi vælger at orienterer vores medlemmer grundigt, fordi vi har en rigtig skidt sag, som kan ramme alle medlemmer økonomisk. Vi får absolut ikke hjælp […]

Læs mere

Omdeling af affaldssorteringssæt

Omdeling af affaldssorteringssæt til alle haver.Ballerup Kommune har gratis leveret et startsæt til affaldssortering, så alle kommer bedre igang med sortering, når haveforeningen åbner til april 2023.Vi havde forventet, at vi fik forsendelse i løbet af marts måned, men de ankom allerededen 3. oktober. De 3 paller med startkit, fylder rigtig meget i Laden, og […]

Læs mere

Parkering i Højvænge

Parkering i Højvænge.Q-Park har vi selv bedt om, at kontrollere vores område.Det er blevet besluttet for nogle år siden, fordi der var behov for hjælp til regulering, og forat undgå parkerede biler stillet på stier og vejene osv.Reglerne for afgift er beskrevet på den skiltning der er opsat af Q-Park.Vi har som ny bestyrelse, ikke […]

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4.oktober 2022

Referat – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 4. oktober 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangRikke Saini LefevreSonny BjørklundTina Merethe NielsenKaj Oskar Hammargren Beslutninger: Godkendelse af dagsordena. Dagsordenen godkendes. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 24. august 2022a. Referatet godkendes. Valg af referenta. Rikke Lefevre skriver referat. Vurderinger af haver i vinterhalvåret mm. + pris for vurdering.a. I vinterhalvåret, […]

Læs mere

Nøgle til vintercontainer 2022

Nøgle til vintercontainer 2022 Man kan købe nøgle til vintercontainer, søndag den 25. september mellem klokken 10-12, samt den sidste dag foreningen har åbent containerplads. Søndag den 2. oktober 2022 – begge dage mellem klokken 10-12.Prisen er 100,00 kroner for en nøgle, som betales via mobilPay eller ved fremsendelse af faktura fra foreningen.Vær opmærksom på, […]

Læs mere

Orientering fra vurderingsudvalget

Orientering fra vurderingsudvalget Vurderingsudvalget er blevet kontaktet af 2 haveejere, som har dokumenteret, at de harbetalt for vurdering af deres havelod, men som desværre aldrig har modtaget vurderingsrapportpå deres kolonihave.Betalingerne er foretaget til det tidligere vurderingshold.Det nye vurderingsudvalg har indtil d.d behandlet 8 vurderinger.Af de 8 sager, er der desværre 3 sager, hvor det tidligere […]

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 24. aug. 2022

Dagsorden – BestyrelsesmødeSommerbyen HøjvængeDato: 24. august 2022 kl. 17.00 Deltagere:Jesper JespersenJens-Christian MackeprangRikke Saini LefevreCasper KlingeSonny BjørklundTina Merethe Nielsen Beslutninger: Godkendelse af dagsordena. Dagsordenen godkendes Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 3. august 2022a. Referatet godkendes Valg af referenta. Rikke Lefevre skriver referat. Pligtarbejde planlægning, opsamlingsdaga. Der mangler nogle frivillige til at være ”sjakbasere”. Der skal […]

Læs mere

Orientering om den nye affaldssorteringsplads, p-pladser mm.

Rammerne omkring den nye containerplads er efterhånden færdige.Tømmrerne er færdige med plankeværket i kommende uge.Der mangler en port til indkørsel, og en låge i den anden ende af pladsen mod legepladsen.Indtil videre, vil vi bruge byggepladshegn til afspærring.Pladsen skal herefter indrettes af Helge Kastbjerg og Casper Klinge.Vi fortsætter resten af sæsonen med skraldehold om mandagen, […]

Læs mere