Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kære haveejere/lejere

Der har været udtrykt ønske om at kunne benytte foreningens containere efter den 3. oktober 2016.

Vi har derfor besluttet at opstille en container til husholdningsaffald på gårdspladsen – med nye nøgler/lås, således man kan komme af med sit affald efter den 3. oktober 2016.

Nøgler til denne container kan købes på kontoret for kr. 50,00 – og afgiften for tøm-ning af containeren vil blive fordelt på de haver som køber en nøgle og har adgang til vintercontaineren.

Mange venlige hilsner

Bestyrelsen for Haveforeningen ’Højvænge’