Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kære havelejere!

Vi har modtaget en samlet opgørelse fra Ballerup Kommune med haver, der har fået registreret deres kloakering og hvilke haver, der ikke har fået registreret færdiggørelse af kloak på eget havelod.

Bestyrelsen har d.d. udsendt et brev til de haver, der ikke er registrerede som kloakerede med informationer fra Ballerup Kommune vedr. frister for kloakering.

Såfremt I allerede er blevet kloakerede og blot ikke har fået afleveret færdigmeldingen hos kommunen, kan I aflevere jeres færdigmeldinger på kontoret og så sørger vi for en samlet indsendelse af færdigmeldinger til kommunen eller I kan fremsende færdigmeldingen direkte til kommunen – meget gerne med kopi til bestyrelsen (dette foretrækkes).

Færdigmeldinger kan sendes via e-mail til kommunen på denne e-mailadresse:

c-mt-bbr@balk.dk

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen