Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Haveforeningen Højvænge
Bestyrelsesmøde

Referat
Dato: 8. maj 2022 kl. 9:00


Deltagere:
Bestyrelse:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang, Rikke Saini Lefevre, Casper Klinge og Sonny Bjørklund
Tina Merethe Nielsen
Kaj Oskar Hammargren


Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. april 2022
Referatet godkendes

3. Valg af referent
Rikke Lefevre

Beslutninger:

4. Kontorets åbningstider.
Kontoret er åbent sidste søndag i måneden fra klokken telefonisk og fysisk 10-12.00.

5. Køb af brugt container til stor containerplads
Foreningen har en gennemtæret container, og er blevet tilbudt en brugt af vognmanden, som kan
leveres til ca. 8.000 kroner.
Bestyrelsen beslutter at der købes en container, og den lejede container skal tømmes.

6. Beskæring og fældning af træer på Højvænge Allé.
Bestyrelsen har arvet en generalforsamlingsbeslutning fra 2018, som desværre ikke er eksekveret,
hvilket man skal jf. vores vedtægter.
Bestyrelsen har fået vejledning og hjælp af kyndige fagfolk på området, fordi det berører mange
mennesker. Nogen haver har ikke sol, og det forringer brugen af deres haver væsentligt.
Samlet set, drejer det sig om ca. 25 træer.
Det er bestyrelsens opfattelse voldsomt at fælde og beskærer så mange træer på én gang.
Det er bekosteligt, og det bliver ikke billigere med årene.

Problematikken er, at træerne vokser sig større til næste år. Beskærer man 1/3 af toppen, ender vi
med ”totempæle” på Højvænge Allé, og de skal igen beskæres om nogle år.
Prisen er 7.500 pr. træ plus moms for fældning, og vi er blevet tilbudt opdeling af opgaven, hvilket
passer os bedst.
Beskæring er vi blevet frarådet, fordi det er lige så bekosteligt, og ikke løser problemet –
skyggefulde haver.
Bestyrelsen beslutter derfor, efter rådgivning fra træplejefirma og Kolonihaveforbundets
havekonsulent Henrik Poulsen, at:

 • Alle de små selvsået egetræer omkring de store træer fjernes på
  pligtarbejdsdage.
 • De 5-6 mest generende store træer fældes snarest muligt i dette forår.
 • Fælder vi træer, skal vi også plante nye træer, som ikke bliver mere end 5-6
  meter høje, Bestyrelsen foreslår at der udskrives en konkurrence bland
  haveejerne, om hvilke træer vi skal plante i stedet.
  Casper og Sonny er tovholder på projektet.

7. Kassering af printer og tilhørende lager af printerudstyr / farve patroner.
Vi har fået vurderet kontorets it-udstyr af et uvildigt it-firma, som samlet vurderer at værdien af
foreningens it-udstyr er mellem 3.000 -5.000 kroner.
Foreningen har printere med dertilhørende farvepatroner, som er værdiløse og uden brugsværdi.
På kontoret er der ubrugeligt gammelt it-udstyr, som ikke fungerer og fylder.
Skal vi have printet, så kan vi klare os med en lille bordprinter, eller bruge ex. Vester Kopi.
Bestyrelsen beslutter at Jens-Christian sørger for bortkørsel at udstyr der ikke kan anvendes.

8. Genopretning af stier og parkeringsplads med perlesten
Vi fik leveret perlesten i forbindelse med pligtarbejdsdagen d. 24. april, hvor der blev lappet huller,
men der er behov for meget mere perlestenbelægning på stierne.
Der skal iflg. fagfolk lægges ca. 3 cm. jævnt lag sten på stierne.
Bestyrelsen vil derfor sørge for at der til pligtdagene i sensommeren, igen vil blive leveret
perlesten.
Bestyrelsen vil bede vognmanden tippe sten af direkte på stierne næste gang.
Er der en vej, hvor beboerne gerne vil fremskynde genopretning af vejen med perlesten, leverer
foreningen gerne et vognlæs efter aftale.
Sonny og Casper kan kontaktes for aftale.

9. Evt.

Affaldssortering
Vestforbrændingen rykker for opstart af planer omkring affaldssortering, som skal være på plads
inden 31.12.2022. Casper Klinge / Helge Kastbjerg og J-C er i dialog med naboforeninger, hvor der
indhentes erfaringer og priser, så ikke projektet stikker helt af økonomisk.
Trailerparkering
Vi skal have ryddet op, alle som har en trailer, skal kontakte bestyrelsen.
Der bliver sat et mærkat på trailer, at ejeren skal henvende sig til bestyrelsen.
Gårdspladsen ved laden trænger til nyt slidlag asfalt, der indhentes pris hos NCC.
Børnefest bliver afholdt den 2. juli 2022, fra klokken 12:00 til 15:00
Der kommer opslag på Facebook og på kolonihaveforeningens hjemmeside.


Information

10. Økonom, Arbejdernes Landsbank, revisor, bogføring osv.
Vi har efter 4 ugers ventetid fået adgang til netbank og kan nu betale regninger mm. Revisor
arbejder på gennemgang af bilag, af de seneste 3 årsregnskaber og kommer med sine
kommentarer dertil i kommende uge.
Bestyrelsen vil fremlægge revisorens kommentarer i forbindelse med kommende ekstraordinære
GF.
Bogføringshjælp er ved at blive etableret i samarbejde med M Revision, vi har oprettet e-conomic,
som Jesper opstarter i løbet af denne måned.

11. Website, mailadresser, telefon – kommunikation.
Tidligere formand af bestyrelsen har haft ejerskab af web-hotel til foreningens hjemmeside.
Webmaster har ikke kunne få en frivillig overdragelse af kontoen til foreningen.
Med hjælp fra one.com, hvor kontoen er, har vi nu selv fået kontoen registret i foreningens navn.
Website vil kommende tid blive gennemgået kommende tid, og muligvis optimeret.
Der skal indkøbes en ny mobiltelefon, samt en ny bærbar pc til vores kassere og kommende
vurderingsfolk.
Aflæsning af vandmåler foregår med en mobiltelefon, og foreningen ejer hverken en bærbar pc
eller mobiltelefon til Jesper.


Ny mødedato, den 19. maj 2022 klokken 17.00.