Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kontrakt på købmandsbutikken.

Vi har i dag modtaget en kopi af original kontrakt mellem købmand og vores haveforening.Kontrakten er dateret den 28. marts 2005. Kontrakten er godt skrevet af vores gamle formand Preben Rosenvold og vores kasserer Freddy i 2005, de gjorde det rigtig godt for foreningen.

Det er hverken lejekontrakt eller erhvervslejekontrakt, men derimod en forpagtningsaftale.

Købmanden skal ifølge kontrakten vedligeholde, og forpagtningsafgiften/lejen er indeksreguleret efter pristal indekset. Oprindelig forpagtningsafgift var 6.005, kroner om måneden i 2005, hvilket ikke er blevet reguleret endnu.

Vi er selvfølgelig glade for, at der er fremkommet en kontrakt, som vi kan forholde os til. Forløbet har været meget surt for denne bestyrelse, som har brugt meget energi på dette. Værst har været, de uberettiget beskyldninger der har floreret på Facebook mod bestyrelsen.

Det ville have været en katastrofe, hvis foreningen havde indgået en aftale om indvendig vedligeholdelse, og ikke mindst ret til bolig.

Bestyrelsen vil tage en snak med købmanden, og foreningens rådgiver kommende tid, så vi kan finde ud af, hvad vi vil med vores købmandsbutik.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen