Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Søndag den 25. juni 2023.


Bestyrelsen besluttede på sidste bestyrelsesmøde, at det er tid til gennemgang af misligholdte haver, stier, og ”eget stykke”.
Det bliver derfor kontrolleret i løbet af nogle dage.
Ud over misligholdte haver og stier, vil vi forlange hæk plantet, ved de kolonihaver som har etableret indkørsel / p-plads ved havelod.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen