Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Skal du sælge din kolonihave?

Her kan du læse Kolonihaveforbundets ”Vejledning om køb og salg af kolonihavehus”.

Et kolonihavehus kan kun sælges efter, at det har været vurderet (indenfor det seneste år). En vurdering gælder altså i 12 måneder. Omkostninger til vurdering udgør kr. 1.500,00 og betales af sælger i forbindelse med vurderingen.

Her kan du læse Kolonihaveforbundets ”Vejledning om vurdering af kolonihavehuse” til Køber og Sælger om vurdering.

Når du ønsker at sælge din kolonihave og har fået kolonihavehuset vurderet, er du selv ansvarlig for at finde en køber til dit kolonihavehus.

Foreningen har p.t. ingen venteliste, dog har Kolonihaveforbundet meddelt foreningen, at der skal indføres en venteliste. Venteliste forventes indført i havesæsonen 2021. Når vi ved mere om hvornår salg fra venteliste skal træde i kraft vender vi tilbage med oplysninger herom.

 

Handelsomkostninger

Bestyrelsen har besluttet, at advokat Jesper Gaarn Pedersen, Denlaw Advokater fra den 1. marts 2020 på bestyrelsens vegne medvirker ved alle salg af kolonihaver i foreningen.

 

Købers omkostninger

Advokat Jesper Gaarn Pedersen udarbejder overdragelsesaftale mellem sælger og køber og udarbejder lejekontrakt mellem foreningen og køber.

Overstående koster kr. 5.000,00 inklusiv moms, som betales af køber ved indbetaling til advokat Jesper Gaarn Pedersens klientkonto.

Køber skal endvidere betale et indmeldelsesgebyr på kr. 750,00, som indbetales til foreningen sammen med købers deponering af købesummen på foreningens deponeringskonto

Såfremt der i kolonihavehuset er eller tidligere har været tinglyst pant og kolonihavehuset dermed er registreret i Tingbogen, vil Jesper Gaarn Pedersen desuden udarbejde skøde om sælgers overdragelse til køber. Omkostningerne hertil udgør kr. 3.750,00 inklusiv moms plus tinglysningsafgift, som udgør 0.6% af overdragelsessum oprundet til nærmeste kr. 100 + kr. 1.750,00.

Disse omkostninger betales af køber ved indbetaling til advokat Jesper Gaarn Pedersens klientkonto.

For sager der er særligt komplekse og hvor særlige forhold gør sig gældende aftales honorar særskilt fra sag til sag afhængig af den konkrete sag.

 

Sælgers omkostninger til vurdering af kolonihavehuse:

Såfremt sælger ikke i Tingbogen er registreret som adkomsthaver, skal sælger sikre rettelse af Tingbogen og afholde omkostninger hertil inden kolonihavehuset kan sælges.

—ooOoo—

 

Jesper Gaarn Pedersen repræsenterer alene haveforeningens bestyrelse. Sælger og køber opfordres til selv at søge juridisk rådgivning.

 

—ooOoo—

Procedure for salg af kolonihavehus

Når du ønsker at sælge dit kolonihavehus skal du følge følgende procedure:

 1. Vurdering af kolonihavehuset
  Kontakt bestyrelsen for at få dit kolonihavehus vurderet i henhold til gældende regler. Når vurdering foreligger. Gå videre til punkt 2.
 2. Fremskaffelse af oplysninger
 • Udfyld skemaet ”Sælgers oplysninger” til brug for udarbejdelse af overdragelsesaftale mellem køber og sælger – skema kan fås her
 • Udfyld og underskriv skemaet ”Opsigelse af havelod” – skema kan fås her
 • Sikre at køber udfylder skemaet ”Købers oplysninger” – skema kan fås her
 • Udfyldelse og underskrift af ”Løsøreskema” – skema kan fås her
 • Indhente kopi af legitimationsoplysninger på sælger (kopi af sundhedskort og kopi af pas/kørekort)
 • Indhente kopi af legitimationsoplysninger på køber (kopi af sundhedskort og kopi af pas/kørekort)
 • Sikre at køber indhenter en bopælsattest: Bestilling heraf kan ske her borger.dk
 • Tingbogen – Foreningens mnr.: 1.b, 2b, & 4.c Ejerlav: Ågerup By, Pederstrup
  1. Hvis blad i Tingbogen – Indhent en tingbogsattest på tinglysning.dk
  2. Hvis ikke blad i Tingbogen – Erklæring fra Tinglysningsretten

 

Alle de ovenfor anførte oplysninger og udfyldte dokumenter skal sendes til kd.egnavjoh@liam

 

Det er vigtigt, at alle oplysninger/dokumenter sendes samlet og på en gang.

Bemærk, at såfremt der mangler oplysninger eller oplysningerne ikke er læsbare betyder det forlænget ekspeditionstid.

Ekspeditionstiden hos advokat er som udgangspunkt op til ca. 10 dage.

—ooOoo—

OBS Ny lokalplan for Ballerup kommunes kolonihaver vedtaget

Ballerup kommune har siden 2015 arbejdet med en ny lokalplan for området, hvor foreningen er beliggende. Den eksisterende deklaration som fastlægger rammerne for vores brug af det område, hvor vores forening er beliggende udløb i 2015, men er af Ballerup kommune forlænget til der er vedtaget en ny lokalplan.

Den nye lokalplan 182 for Kolonihaver i Ballerup kommune er vedtaget og kan findes på Ballerup kommunes hjemmeside. Lokalplanen fastlægger regler om kolonihaver, herunder regler om bebyggelse, ophold m.v.