Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Hvis du ser rotter på din grund har du pligt til at anmelde det til kommunen. De tager sig af det uden beregning.
https://citizen.dw3.dk/6b5a1593-7340-4516-9ab7-588371fe1e0c

Det er selvfølgelig bedst med forebyggelse. Primært at hindrer rotterne adgang til føde ved at:

  • Rottesikre med net under hus, om kompost mv. (Netstørrelsen skal være max 20mm)
  • Rotter ikke kan komme til føde: fuglefodder, mejsebolde, madrester, hundelorte, fodring af vildkatte mv.

Det indskærpes at fodring af vildkatte frabedes. Som det fremgår ovenfor, øger dette risikoen væsentligt for rotters levevilkår. Desuden er vildkatte uønskede af de fleste medlemmer.

Rotter er betragtet som skadedyr i hele haveforeningen.

I vores kloak bliver rotter aflivet. De kommer dermed ikke ind i foreningen den vej. De rotter som findes i haveforeningen kommer via land.