Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Træer og buskadser

Generalforsamlingen har vedtaget Sitas-projektet, som beskriver den stand som de grønne arealer skal føres tilbage i. Projektplanen kan læses her: <link>
Overordnet betyder det at alle store træer på Højvænge Allé og asfalterede stikveje skal bevares, men at alt buskads og vildskud imellem disse skal fjernes. Planen afventer (af forskellige årsager) at blive eksekveret.

Ved pligtarbejde fjernes/beskæres overkommelige mængder af budskadser mv. Dertil males de hvide vejsten mv.

Fældning af større træer foregår, ud over dette, kun når træet udgør en sikkerhedsrisiko eller er helt gået ud af sig selv.

Der gives ikke dispensation fra disse overordnede retningslinjer, da dette vil føre til en uhensigtsmæssig individuel sagsbehandling. Et medlem ønsker muligvis et træ fjernet imens andre ønsker pågældende træ bevaret. Der må vi holde os til de overordnede retningslinjer som er truffet på GF om vedligeholdelse.

Bemærk: Har man købt hus på et havelod der får skygge fra et stort træ som skal bevares ifølge Sitas-projektet, så må man accepterer at dette træs placering er fulgt med købet af haven.

Græs:

Græsset slås løbende af udefrakommende gartner. Medlemmerne kan hjælpe med at holde græsrabatter i god stand ved at undgå parkering på disse.