Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

I vintersæsonen kommer vi ikke lige så ofte i haven, men dog vil der være mulighed for at komme af med både stort affald, haveaffald og husholdningsaffald.

Det korte svar er at man selv skal sørge for bortskaffelse af affald uden for havesæsonen.
Fx ved at medbringe det til sin helårsboligs affaldshåndtering eller til genbrugsstationen.
Husholdningsaffald kan dog bortskaffes i vintercontaineren (se nedenfor)

Vintercontainer:

For et mindre beløb (60kr for vinteren 20/21 )kan man, som medlem, købe en nøgle til vintercontaineren. Containeren står på den store parkeringsplads ved laden. Det er kun tilladt at smide husholdningsaffald i containeren. Nøglen er til personligt brug. Ikke til udlån.
Herudover deles udgifter til tømning imellem brugerne af ordningen. Det plejer at koste omkring kr 300,00 pr. bruger pr. sæson