Vi kan oplyse at den endelige opkrævning af restance til dem der har indbetalt deres kloaklån kontant vil blive fremsendt i juli måned – med betalingsfrist senest 1. september 2016.
Det vil endvidere også blive offentliggjort hvor meget der skal indbetales hvis man ønsker at indbetale restgælden på kloaklånet pr 1. september 2016.
Vi afventer p.t. en tilbagemelding fra banken omkring dette – vi er blevet lovet denne tilbagemelding efter rentetilskrivning pr. 30. juni 2016.