Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Det er blevet konstateret at et antal brønde til hovedkloakken, der ligger på engen ned mod åen, står placeret for højt i forhold til det omgivende terræn. Det betyder, at det er en udfordring at slå græsset omkring disse brønde. Der er indhentet priser på udbedring af brøndene, så brønddækslerne kommer ned i niveau med jordoverfladen og arbejdet med udbedring af brøndene forventes færdiggjort i uge 28.