Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Den 29. juni 2016 bliver vores nye individuelle vandmålere leveret i foreningen.
Vandmålerne opsættes i løbet af juli måned. Når den sidste måler er monteret starter den individuelle måling – formentlig pr. 1. august 2016.
Opkrævning for køb og installation – kr. 1.250,00 – vil fremgå af opkrævningen der forfalder i august 2016.