Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Vores ihærdige skraldesjak kommer med affaldsposer i haverne som meddelt i bl.a. aktivitetslisten den 30. marts 2020.

Men, for at undgå, at disse gæve folk skal blive smittet og syge, skal den enkelte haveejer selv sørge for bortskaffelse af sit eget affald indtil videre.

Containerne (både til køkkenaffald, småt brændbart og grønt affald) holdes åbne af frivillige containervagter som også skal have stor ros og tak, og de vil være åbne søndage fra kl 10-12  (OGdet er IKKE ok at sætte affaldet ved siden af containeren p.g.a. smittefare, rotter m.m. – så put nu affaldet i containeren og vis nu samfundssind og forståelse for den alvorlige situation).

Vi opfordrer til at alle tager hensyn til hinanden og holder afstand ved containere m.m.

Vores vintercontainer (frontloader) vil blive placeret på den første p-plads når der køres ind i foreningen fra Aagerupvej.

Som oplyst på hjemmesiden (www.hojvange.dk), FaceBook m.m. skal vi herved igen  for god ordens skyld, gøre opmærksom på, at Generalforsamlingen 2020 er udskudt indtil videre.

Endvidere skal vi gøre opmærksom på – som også tidligere nævnt – er alle aktiviteter indstillet (standerhejsning, kontortid, pligtarbejde, havevandring), foreløbig indtil 1. juni 2020. 

Bestyrelsen mødes heller ikke og er ikke i stand til at håndtere henvendelser som bl.a. kræver personlig kontakt ­ – dette er vi nødt til at pointere for også at være til at mindske smittefare m.m., så forvent ikke en hel masse, men vi vil også beskytte os selv – og selvfølgelig alle jer andre.