Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kære alle.

Som det måske er nogen bekendt, så har vores vandaflæsning – som foregår delvist elektronisk – givet os visse udfordringer.

Den korte version er, at noget af det udstyr vi har fået leveret, har vist sig ikke at fungere. Vi har brugt rigtig lang tid på at finde ud af dette.

Vi har ved udgangen af april/begyndelsen af maj 2017 nu fået leveret det udstyr der kan bruges, og som fungerer.

Vi har derfor her i maj måned nu kunnet aflæse vandmålerne (nogen har måske observeret os køre rundt med en antenne på taget. Det var ikke en ’pejlevogn’, men det var bestyrelsen der aflæste vandmålere.

Vi er nu kommet i mål med dette, men den lovede regulering i maj har vi i sagens natur ikke kunnet nå, så der bliver reguleret i forbindelse med opkrævningen i august 2017.

Vi har derfor valgt at regulere for hele perioden – d.v.s. fra  begyndelsen primo august 2016 til og med a conto betalingen for maj måned.

Det vil sige, at der er betalt a conto for 10 måneder – som bliver afregnet med en gennemsnitspris for 2016/2017 á kr. 50,00 pr. kubikmeter.

 

Det er en rigtig god idé at følge jeres målerforbrug – både for at i selv har føling med forbruget, men specielt fordi vi har haft nogle få kedelige episoder med et uhensigtsmæssigt forbrug fordi tilslutningerne ikke er foregået på den rigtige måde.

 

 

Mange venlige hilsner

Bestyrelsen