Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 16. maj 2023 kl. 17.00
Deltagere
Jens-Christian Mackeprang, Jesper Jespersen, Kasper Klinge, Sonny Bjørklund, Tina Merethe
Nielsen og Jan Koldtoft.
Beslutninger

 1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 11. april 2023 – Godkendt
 3. Valg af referent – Tina blev valgt som referent
 4. Pligtarbejde evaluering
  Pligtdagene gik fint, der var blevet lavet en del nye tiltag, som alle lige skulle sættes ind i. I
  efteråret bliver det nok lettere. 61 personer manglede desværre.
 5. Træfældning ved ”eget stykke”
  Ved hvert havelod, skal der efter reglementet, holdes en halv meter frit for ukrudt m.m. Har
  man havelod ud til engen eller andre fælles arealer, skal det holdes, og vi vil i denne sæson
  påtale, hvis ikke stier, hæk og buskads op mod havelod holdes.
  Bestyrelsen kunne godt tænkte sig hjælp fra frivillige i foreningen, så vi får et haveudvalg,
  som kan komme med råd og vejledning til bestyrelsen. Det er både træfældning, gennemgang
  af stier og haver i løbet af sæsonen. Hvis der er nogle, som kunne tænke sig at være
  med, så send en mail til Sonny og Jesper på mail@hojvange.dk
 6. Reparation af asfalttaget på købmandsbygningen
  Taget på udbygningen ved købmanden, får pt. en reparationsløsning, for at stoppe vandindtrængning.
  Situationen omkring lejemålet med købmanden, er midlertidig uændret, og
  vi vil vente med yderligere udvendige tiltag indtil lejemålet er fraflyttet.
 7. Eventuelt
  Der vil blive indkøbt maling til toilettet i den store garage. Et par frivillige vil gerne male toilettet.
  Tak for det.

Orientering
Café Sommerbyen
Foreningen har afholdt første fredagscafé, hvor der var ca. 100 gæster samlet
Vi gjorde os nogle erfaringer på første arrangement. Man skal kunne betale med kontanter og priserne tilpasses lidt.
Vi vil rigtig gerne have at mange flere børnefamilier kommer, og flere fra nabohaveforeningerne
i Sommerbyen. Musikken stod den lokale trio Badutterne for, og de fik skabt en rigtig god stemning med deres fine mix af forskellige sigøjnersange.
Café Sommerbyen skal være et sted for alle, og vi håber flere af foreningens børnefamilier, vil tage godt imod dette initiativ. I løbet af sommeren, vil vi formentlig kunne afholde Caféen udendørs på pladsen, så vi kan få skabt en god stemning og ikke mindst en god start på en weekend.
Har man en god idé til Café Sommerbyen, mad, aktivitet osv., så vil vi meget gerne kontaktes, når caféen er åben eller på mail@hojvange.dk


Handicap parkeringspladser
Har man et blåt kort fra Dansk Handicapforbund, kan man for et år af gangen, få tildelt en
parkeringsplads.
Vi vil gerne tildele en plads i nærheden af den handicappede, og derfor har vi etableret lidt
flere pladser.
Parkeringstilladelserne gives for perioden 1. april til 31. marts.
For at få tildelt en plads, skal man fremvise

 • Handicapkort (blåt), som er gyldigt og personligt.
 • Registreringsattest til det køretøj, man ønsker tilladelse til.
 • Kun lejer eller med-lejer på lejekontrakten til kolonihaven, kan få en plads
  Bliver man tildelt en plads, bliver registrerings nummer på personbilen oprettet i Q-Parks
  system.

Pligtdag
Vi har på seneste afholdt pligtdage lappet huller på stier og parkeringspladserne.
De steder, hvor der var meget store huller, har vi haft et firma til at udføre opgaven.
Vejstykket ud til midten af vejen, skal man ifølge ordensreglementet selv passe.
Passer man det, så har vi løst de fleste problemer med vores stier.

Der vil blive lagt en bunke stabilgrus og sten et par steder i foreningen, som man kan bruge til reparation og vedligeholdelse af stierne ud for sin have gennem hele sæsonen.

Vurderinger

Vurderingsholdet finder desværre fortsat grove fejl, fra det tidligere vurderingshold, hvilket skaber meget ekstraarbejde, og belaster sælgerne meget.

Vores hold er mødt op til 2 vurderinger, hvor navnet i mappen og register, stadig er registreret i tidligere lejers navn.