Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 11. april 2023 kl. 17.00


Deltagere.
Jens-Christian Mackeprang, Jesper Jespersen, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen og
Jan Koldtoft.
Jan Koldtoft blev budt velkommen til bestyrelsen, alle i bestyrelsen glæder sig til samarbejdet.
Jan vil i samarbejde med formanden have ansvaret for den nye affaldsplads.


Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt.
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 7. marts 2023 – Godkendt.
 3. Valg af referent – Tina blev valgt som referent.
 4. Pligtarbejde planlægning – arbejdsopgaver.
  Søndag den 16. april samt 30. april. Bestyrelsen udsender en meddelelse vedr. pligtdagene.
  Sonny og Jesper er klar med planlægningen, og der vil blive repareret stier og p
  pladser.
 5. Fremsendt krav om fjernelse af campingvogn stående i kolonihave, samt trailer og
  brændstof opbevaret i 250 liter tønde, fjernelse af port til havelod mm. – evt. opsigelse
  af lejekontrakt.
  Der er enighed i bestyrelsen om opryddelse vedr. haveloddet, hvis dette ikke bliver gjort,
  sendes det videre til advokat, for at få opsagt lejekontrakt med lejer.
 6. Eventuelt.
  • Egetræ-planker. salg af 1/3 af plankerne til foreningens medlemmer.
   De træer foreningen har fået fældet, er skåret op i planker. Nogle af disse planker vil blive
   sat til salg. Casper Klinge, vil stå for salget, og interesseret kan kontakte Casper på mobil:
   50414890 mellem kl. 17:00-20:00.Plankerne vil kunne købes af medlemmerne til en fair
   pris.
  • Reposløsning til aflevering af haveaffald.
   Bestyrelsen vil undersøge mulighed for opbygning af en stor repro med venlige trin, bagved hegnet. Så man kan komme af med sit haveaffald fra en repro, der er bragt til pladsen i sække.
   Husk der hver søndag mellem 10:00 – 12:00, vil der være hjælp fra pladsfolkene.
   Haveaffald med trillebør – køres stadigvæk ind via indhegningen, og det skal læsses af
   længst nede i bunden af indhegningen – altid.

Orientering:

 1. Laden er næsten klar til udlejning igen.
  Laden er blevet hovedrengjort, og vi forsøger at begrænse brugen af lokalet mest
  muligt, så lokalet kun bruges af de gæster som har booket lokalet til fest.
  GF den 21. marts kl. 18.00
  Vi valgte afholdelsen på en hverdagsaften, så man ikke skulle bruge en lørdag.
  GF godt besøgt med 111 haver repræsenteret.
 2. Nøglebrik låsesystem til affaldsplads og bygninger.
  Der er blevet uddelt nøgler til 50% af foreningens medlemmer, vi håber alle inden
  for næste 2 måneder har afhentet deres nøglebrik.
  Jan Koldtoft og Jesper Jespersen har tilbudt, at uddele nøgler igen, på pligtdagen
  mellem klokken 12 og 13.30, hvilket vil blive meldt ud på her, på FB og foreningens
  website.
  Der har så været 4 gange, hvor man har kunne hente sin nøgle, og de frivillige
  kræfter er efterhånden sluppet op.
  Nøgleudlevering er derefter i kontorets åbningstid første søndag i måneden mellem
  klokken 10 og 12.00.
 3. Bestyrelsen har igen forsøgt indgåelse, af en erhvervslejekontrakt til Købmanden.
  Kontrakten er stadig på rimelige betingelser, hvor købmanden selv står for indvendig
  vedligeholdelse og foreningen for udvendig vedligeholdelse.
  Det har Købmanden ikke ville accepterer. Han vil have foreningen til at vedligeholde
  lejemålet indvendigt, og fastholde sin husleje på samme niveau.
  Købmanden har derfor meddelt os, at med udgangen af oktober måned fraflytter lejemålet.
  Vi har skrevet tilbage, at vi er kede af hans beslutning, men tager hans opsigelse til
  efterretning.