Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Referat – bestyrelsesmøde
Sommerbyen Højvænge
Dato: onsdag den 6. september kl. 17.00


Deltagere:
Jesper Jespersen, Jens-Christian Mackeprang, Sonny Bjørklund, Tina Merethe Nielsen, Jan Koldtoft

Beslutninger:

 1. Godkendelse af dagsorden – ok
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fra 25. juli 2023. – ok
 3. Valg af referent – Tina
 4. Ordinær GF 2024 – 19. marts kl. 18:00 i Tapeten
 5. Gennemgang af vores hovedhus / købmandsbutikken udvendig. Sonny gennemgår
  bygningerne og ser hvilke reparationer der pt. skal, ordnes og laves og får indhentet
  diverse tilbud.
 6. Evt. Der vil blive opsat en kæde, ved indkørslen til laden fra Højvænge Alle., så børn/ unge
  der spiller basket ikke bliver påkørt.
  Et par træer ved legepladsen, vil blive fældet eller beskåret.
  Bestyrelsen overvejer at opsætte kamera, så Laden vil blive overvåget, vi indhenter pris

Orientering

Overbebygget hus på 89 kvm.
Ballerup Kommune har tidligere givet påbud om lovliggørelse af have 81.
Det er nu blevet politianmeldt af kommunen, og Vestegnspoliti har derfor kontaktet
foreningen.
Politiet har forlangt kopi af alle dokumenter, mails mm., hvilket vi har udleveret til dem.
De har meddelt os, at de nu vurderer mulighed for en straffesag.

Sagsanlæg mod vores forening.
En havelejer købte et kolonihavehus i 2021, og betale 43.800 kroner for udokumenterede omkostninger i forbindelse med købet.
Nu vil havelejer gerne sælge, og de udokumenterede omkostninger, kan vores vurderingshold ikke påføre en ny vurderingsrapport, hvilket betyder et tab på 43.800 kroner ved salg. Foreningen har i den forbindelse modtaget en stævning.
Vores vurderingshold har ofte udfordringer, med de gamle vurderingsrapporter, som de tidligere vurderingsfolk har foretaget i perioden 2014 til foråret 2022. Fejlene handler mest om manglende registreringer i lejekontrakt, ejerskab af huse, manglende kontrol med byggesager, og købsdokumenter som ikke er blevet lagt på plads i arkivskabet. Vi har skrevet til Kolonihaveforbundet, og bedt dem vurdere sagsanlægget mod foreningen.
Tidligere bestyrelse / vurderingshold har været mødt op, for at vi kan få deres forklaring til sagen, og skabe klarhed over deres handling.
De havde en mail med fra Kreds Vest, som påstår, at det nuværende vurderingshold har fejlvurderet, og at det tidligere vurderingshold ikke har begået fejl.
Det virker uforståeligt for os, fordi forsikringsselskabets advokat i mail har skrevet;

”at der i henhold til Kolonihaveforbundets vurderingsregler umiddelbart ses, at udokumenterede
tillæg for anskaffelser/forbedringer foretaget efter 1. januar 2019 ikke længere kan medtages i
vurderingsrapporterne”
.

Tonny Matiessen kunne meddele vores bestyrelse, at Kreds Vest vil omvurdere kolonihaven, så sælger kan få udokumenteret betalte omkostninger med i ny vurdering.
Vi er mildest talt ikke tilfredse med Kreds Vest, at de ikke informerer vores bestyrelse!
Vores vurderingshold bliver ikke informeret af Kredsens vurderingsansvarlige, de servicerer ganske enkelt ikke vores forenings vurderingshold, når de henvender sig. Vi kontakter advokaten, så vi er sikre på vi ikke laver fejl i denne sag, fordi vi ikke har tillid til Kredsen.

GF 2024.
Tapetens store sal er booket.
Foreningen afholder sin ordinære

Generalforsamling tirsdag den 19. marts 2024 kl. 18.00.

Bestyrelsen håber på, at rigtig mange medlemmer vil sætte et kryds i deres kalender, og
støtte op om vores forening og deltager. Dato er meddelt i rigtig god tid, så alle har mulighed for planlægning og deltagelse.

Pligtdagene.
Pligtdagene er nu godt overstået.
Vi har lagt vægt på beskæring, oprydning, maling af vej sten, maling af legeredskaber på legepladsen osv. Det er et stort arbejde, at skulle koordinere mange medlemmers 3 timers arbejdsindsats ordentligt.
Vi har store udfordringer med vores grønne områder, og der er mange forskellige interesser.
Nogen vil bevare træer, andre beskære, og så har vi dem – som vil fælde.
Den udfordring bliver vi nødsaget til, at få løst bedst muligt.
Hidtil har det været sådan, at bestyrelsen alene har planlagt opgaverne, og dermed også arbejdet som er blevet udført på pligtdagen. Bestyrelsen ønsker at ændre dette, fordi vi desværre ofte laver ustruktureret lappeløsninger.
Vi har i forbindelse med afvikling af seneste 2 pligtdage, haft Jette Grottrup, Jesper Sandholdt og Helge Kastbjerg med på sidelinjen. Vi ser gerne en gruppe mennesker i foreningen, etablere et udvalg, bestående af frivillige medlemmer, som har viden, interesse og lyst til at deltage i planlægning af pleje af vores grønne områder.
Vi ønsker, at gruppen aktivt skal deltage i planlægning af foreningens pligtdage, samt planlægning af pleje og vedligeholdelse af hele området. Mulighederne er mange, og bestyrelsen er åbne overfor nye tiltag.

Søndag den 10. september klokken 14.00 er Laden åben for interesserede medlemmer, hvor man kan få en snak om vores grønne områder, og meget gerne tilmelde sig det grønne udvalg.
Vil man være med, så mød op, eller skriv til foreningen på mail: mail@hojvange.dk
Man kan også henvende sig direkte til Helge Kastbjerg, Jesper Sandholdt og Jette Grottrup på Facebook / Messenger

Parkering og de nye parkeringsregler.
Vi har oprettet en ny mail, hvor man kan skrive til bestyrelsen, hvis man har behov for hjælp til parkerings app, eller ønsker ny bil registreret.
Man skal skrive til parkering@hojvange.dk

Ærligt talt, så ville det være meget nemmere for bestyrelsen, hvis vi slap for medlemmernes parkeringsproblematikker.
Vores bestyrelse blive ofte kritiseret for denne ordning, og på trods af, at det ikke er bestyrelsen, som har etableret samarbejdet med Q Park. Vi har gentagende gange, haft medlemmer i vores forening, som ikke har kunnet finde en parkeringsplads, når de gerne ville i deres have.

Årsagen har været, at nogle af vores medlemmer har haft 3-4 biler, og et par trailere parkeret i vores haveforening. Nabohaveforeningens gæster har også parkeret på vores pladser, og det er heldigvis slut nu. Problemet er løst nu, vores medlemmer har ikke henvendt sig til bestyrelsen, fordi de ikke har kunnet finde en parkeringsplads.

Handicapparkeringspladser.
Handicappladserne er nummereret fra 1 til 13. De er tildelt medlemmer, som har gyldigt blåt handicapbevis.
Bor man på Gladiolusvej og har brug for en handicapplads, så syntes vi det giver mening, at personen har p plads tættest mulig på sin have. Ingen er blevet forfordelt, alle får handicapplads tættest mulig på deres have.
Der er kun 3 ledige handicappladser tilbage, på Krokusvej, midt i foreningen og i bunden af Marguritevej.
Parkeringstilladelse til handicappladserne er kun for 1 sæson, når foreningen opstarter, skal vi se et gyldigt blåt kort.

Parkerings skiltning.
Vi har gjort alt for, at undgå medlemmerne kommer i klemme, med ærgerlige afgifts betalinger.
Vi udsatte parkeringskontrollen på området, og fik Q Park til at tydeliggøre skiltning efter heftig debat / kritik på FaceBook.
Parkeringsselskabet har udskiftet alle skilte, med ny og bedre tekst, for at sikre, at alle er informeret ordentligt.

Ikke passede haver / stier.
Gartneren udfører arbejde for 6 haver for tiden, og vi sender regning til de enkelte havelejere. Bestyrelsen vil igen gennemgå stier og haver, inden for kommende uge.Stien skal renses ud til midten af vejen, hækken skal være klippet til alle sider.