Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Slutbetaling / indfrielse af kloaklån.

Kære haveejer …

Som det er vedtaget på en tidligere generalforsamling er det muligt – én gang om året at indfri sit kloaklån.

Dette kan gøres i juli måned – og efter følgende anvisning:

Hvis du ønsker at indfri din del af det fælles kloaklån pr. 1. juli 2019 skal du senest den 26. juni 2020 (fredag) sende os en e-mail omkring dette.

Du skal sende din e-mail til mail@hojvange.dk med angivelse af navn, havenummer, adresse og telefonnummer.

I vil derefter modtage en e-mail fra foreningen med anvisning om beløbets størrelse, hvordan beløbet skal indbetales – og beløbet skal være modtaget på foreningens konto senest fredag den 10. juli 2020.  

Mange venlige hilsner

Bestyrelsen