Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kære haveejere !

Vi har nu fået en henvendelse fra Ballerup Kommune omkring færdiggørelse af kloa-kering for vores område.

Den oprindelige plan var der skulle være kloakeret inden udgangen af 2015, men p.g.a. statens forsinkelse af vandplanerne blev indsatsen sat til

Senest 30. oktober 2016

Dette tidspunkt er nu meget tæt på …..!

Indberetning af færdigmeldinger skal fortsat sendes til Ballerup kommune, men p.g.a. sagens fremskredne karakter vil vi i Haveforeningen påtage os at indsamle dette ma-teriale, så vi i samarbejde med kommunen kan få overblik over hvilke haver der ikke er kloakeret.
Vi vil meget gerne modtage kopi af færdigmeldinger fra de enkelte haver ( husk at påføre havenummer ).
Vi vil herefter tjekke om jeres haver er færdigmeldt hos kommunen.

Vi vil hurtigst muligt – når vi har overblikket – komme med flere oplysninger, ligesom vi vil kontakte den enkelte haveejer pr. brev.
Men, men – tiden løber, så gå allerede nu i gang …. og del budskabet med din nabo, jo før jo bedre.
Dette budskab hænger også i udhængsskabet ved laden.

Mange venlige hilsner
Bestyrelsen