Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Det er jo hyggeligt at have de firbenede venner med i kolonihaven.
Og det er tilladt at have hund, kat, kaniner mv. i haven. Det er dog fornuftigt at sætte sig ind i reglerne.

Kæledyr skal holdes på egen matrikel:
Først og fremmest skal dyr holdes på egen matrikel. Det betyder at du måske skal lave en diskret indhegning eller lignende, hvis du ønsker at dit kæledyr skal kunne færdes frit i haven. Her står lidt om lovgivningen på området. Bemærk at dette ikke kun gælder hunde, men også katte mv:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1847

Hunde skal holdes i snor, på de offentligt tilgængelige områder:
Som det står i vores vedtægter og desuden skiltes med i foreningen, skal hunde føres i snor udenfor haverne.
Det skyldes bl.a. at nogle personer ikke føler sig trygge ved fritløbende hunde. Husk at andre ikke kan vide hvor sød og velopdragen din hund er.
Dertil har der igennem tiden været en del oplevelser med hunde der, under luftning, pludselig stikker af fra ejeren og render rundt i diverse haver.

Ryd op:
Det er en selvfølge at man samler op efter sin hund. Mere er der ikke at sige om det.